Velg en side

Måler du hele effekten av nyhetsbrevet ditt?

 Når du sender ut et nyhetsbrev, er det satt noen kriterier på forhånd for om nyhetsbrevet var en suksess eller ikke. Hvis du driver en nettbutikk, ser du først og fremst på hvor mange salg du senere kan se i registeret. Hvis du ikke har en nettbutikk, men bare et vanlig nettsted, kan du først og fremst se etter hvor mange som skriver for et tilbud på en gitt oppgave. Hvis et besøk resulterer i et salg eller få et tilbud, kaller vi det en konvertering. Du kan se disse konverteringsdataene i nettbutikken din eller nettsteder, i et finanssystem eller i et analyseverktøy som. Google Analytics.

Nyhetsbrevet ditt tilfører imidlertid ofte mer verdi enn bare den direkte avledede konverteringen, og det er viktig å følge med på hvilke andre delmål, eller mikrokonverteringer, som nyhetsbrevet ditt bidrar.

Det er derfor viktig å bruke et godt analyseverktøy, slik at du får mest mulig innsikt i brukernes oppførsel, samt hva som fører til den endelige konverteringen. Det er ikke bra nok bare for å kunne se konverteringsdata i en nettbutikk eller økonomisk system. Du må forstå dataene dine fullt ut og handle på dem, hvilke verktøy som Google Analytics, Open Web Analytics, Piwik eller Adobe Analytics kan hjelpe med.

Men nyhetsbrevet ditt tilfører ofte mer verdi enn bare den direkte deriverte konverteringen

I utgangspunktet må du sette deg mål og KPIer, slik at du kan definere suksess for deg selv når du sender ut et nyhetsbrev eller setter i gang andre markedsføringstiltak.

For å få en mer generell oversikt over suksessen med bruken av nyhetsbrev, kan vi bruke SMART-modellen, som står for

 • Strategic
 • Measurable
 • Attainable
 • Relevant
 • Time-based

Et SMART mål kan f.eks. være “Vi må ha økt salget via nyhetsbrevet med 20% i løpet av de neste 12 månedene”.

Du kan også ignorere den strategiske delen og bare for det individuelle nyhetsbrevet sette deg et mål kalt “Vi må ha solgt 20% av varene fra salgskategorien eller få 50% til å sette en vare i handlekurven” (slik at du senere kan slå dem med retargeting).

Det kan være farlig å bare følge med på direkte makrokonverteringer, delvis fordi det kan være demotiverende å ikke se et salg utløst direkte ved å klikke fra nyhetsbrevet.

For det andre, for B2B-selskaper eller nettbutikker der det ikke er impulskjøp, er det ofte en lengre vei til et salg enn bare ett klikk fra nyhetsbrevet. Mottakeren av nyhetsbrevet kan trenge å bruke tid på å vurdere kjøpet og gå tilbake til nettstedet flere ganger før et salg blir realisert.

Det er derfor viktig at du måler flere ting i forbindelse med utsendelse av nyhetsbrevet – og faktisk alle trafikkanalene dine.

Du bør ta med følgende tre faktorer når du vurderer om nyhetsbrevet ditt er vellykket:

 1. Se på makrokonverteringer direkte fra nyhetsbrevet. Det vil f.eks. si hvor mange som har klikket seg inn fra nyhetsbrevet og senere har kjøpt på nettbutikken, fått tilbud på nettstedet eller på annen måte.
 2. Se på assisterte konverteringer i analyseverktøyet. 
 3. Se etter mikrokonverteringer, for eksempel kan være et arrangement eller mål, satt opp i Google Analytics.

 

Hva er en makrokonvertering?
En makrokonvertering er et mål som kan måles direkte på bunnlinjen, eller som er det primære målet for nettstedet. Det kan f.eks. være:

 • Salgs
 • Lede
 • Bestilling av bord på restaurant
 • Bestilling av demoversjon
 • Forespørsel om kostnadsoverslag
 • Påmelding til arrangementer eller arrangementer

Hva er en assistert konvertering?
En trafikkanal (Google Adwords, Facebook, organisk trafikk, nyhetsbrev osv.) Kan ha tre roller i veien for en konvertering:

 • Det første samspillet
 • Den assisterte samhandlingen
 • Det siste samspillet

Det første samspillet er det første samspillet på vei til en konvertering. Det vil si at folk klikker seg inn på nettstedet via nyhetsbrevet, men har i utgangspunktet ikke kjøpt noe. Dernest, kanskje dagen etter, googlet de for produktet de så i nyhetsbrevet ditt, og kom deretter inn igjen via Google Adwords og kjøpte til slutt produktet.

Den assisterte samhandlingen er alle slags interaksjoner som ikke er det siste klikket før en konvertering. Det vil si at du startet med å finne siden via Google Adwords, så klikker du på en lenke i nyhetsbrevet og til slutt neste dag for å komme til siden via et organisk søk ​​i Google og fullføre konverteringen.

Det siste samspillet er det siste klikket før en konvertering er fullført. Dette betyr at du klikket på nyhetsbrevet som det siste før du fullførte kjøpet. Dette er dataene du vanligvis ser når du i Google Analytics må vurdere hvilke av trafikkanalene dine som har bidratt til salg.

Ved å se på dataene ovenfor, får du en virkelig god innsikt i, i så fall trafikkanalen din støtter målet du satte deg inn via SMART-modellen. Du vil dermed kunne se at selv om nyhetsbrevet kanskje ikke umiddelbart gir ønsket salg, hadde det faktisk en stor andel av det totale salget fordi folk startet med å klikke på et produkt i nyhetsbrevet, men det var ikke den siste trafikkanalen de brukte før de kjøpte noe av deg.

Hva er en mikrokonvertering?
En mikrokonvertering er et delmål som kan hjelpe deg på vei til å nå det endelige målet. Det kan f.eks. være:

 • Legg til et produkt i handlekurven
 • Søk på nettstedets interne søk etter produkt
 • Last ned katalog
 • Liker eller følg med på sosial profil eller YouTube
 • Innholdsdeling
 • Videovisning
 • Brukt kontaktskjema
 • Sender en anmeldelse

Selv om mikrokonvertering kan virke dagligdags, er de veldig viktige å huske på. Delvis fordi de gir et innblikk i om nyhetsbrevet ditt fungerer som tiltenkt, og om folk faktisk samhandler med nettstedet ditt når de klikker seg gjennom fra nyhetsbrevet. Men også fordi mikrokonverteringer på lang sikt kan føre til en makrokonvertering og dermed oppfylle de endelige målene.

Når folk har innløst en mikrokonvertering, men ennå ikke en makrokonvertering, kan du målrette mot disse personene via retargeting. Du vet på grunn av mikrokonvertering at de har vist interesse for produktet ditt, ettersom de har utført en handling, og nå må du da via retargeting prøve å behandle dem til de faktisk fullfører en makrokonvertering. Dermed via retargeting i f.eks. Facebook eller Google Adwords støtter nyhetsbrevet og leverer til slutt en makrokonvertering.

Ved å inkludere mikrokonverteringer i den totale vurderingen, vil du få et bredere innblikk i målgruppen din og hvordan de opptrer. Og fordi du dermed ser på mer enn bare en slags konvertering, vil du legge merke til at nyhetsbrevet og de andre markedsføringstiltakene dine sannsynligvis fungerer enda bedre enn du hadde forestilt deg.