Email bounces og forklaring af bounce koder

Når du som kunde hos MarketingPlatform udsender en email til en kontaktperson, bliver der sendt et svar tilbage fra modtagerens mailserver til MarketingPlatforms mailserver. Hvis mailen bouncer, er der en række forskellige koder, der angiver, hvorfor mailen er bouncet fra modtagerens mailserver. Det kan fra tid til anden være problematisk præcist at diagnosticere præcis hvorfor en email bouncer, idet ikke alle mailservere er lige gode til at returnere et helt præcist svar på, hvorfor en email bouncer.

3 typer af email bounce koder

Der findes 3 forskellige typer af email bounce koder: Hard, Soft eller Andet. Disse kan forklares således:

  • Hard bounce: En hard bounce opstår når den indgående mailserver hos modtageren meddeler, at email adressen ikke er valid. Typisk vil det betyde, at brugeren ikke eksisterer.
  • Soft bounce: En soft bounce er en betingelse hvor email adressen ved gentagende soft bounces må erklæres invalid. Et eksempel på dette er en kode 21 (se nedenfor). Denne kan opstå hvis domænenavnet ikke længere eksisterer, eller DNS registreringen er udløbet or vil blive fornyet imorgen, eller der var en midlertidig fejl i DNS-lookup. Hvis kode 21 er kontinuerlig, kan emailadressen erklæres invalid.
  • Andet: Dette er en tilstand hvor modtagelse mislykkes, men hvor det ikke er emailadressen, som udgør et problem. Problemet kan her være spam-blokering. I stedet for helt at fjerne emailadressen bør du i stedet undersøge og løse spam problemet, så du igen kan sende til emailadressen.

 

Nedenfor følger de enkelte bounce fejlkoder. Se nærmere beskrivelse af de enkelte fejlkoder under tabellen.

Kode Beskrivelse Type Eksempel på SMTP respons
0 Non-bounce Andet
10 Bad email address Hard 550 User Unknown
20 Temp failure – General Soft
21 Temp failure – DNS Failure Soft
22 Temp failure – Mailbox full Soft
23 Temp failure – Message size too large Andet
29 Temp failure – Unable to connect Soft
30 Bounce with no email address Andet
40 General bounce Andet Sorry, I wasn’t able to establish an SMTP connection. (#4.4.1)/I’m not going to try again; this message has been in the queue too long
50 Mail block – General Andet
51 Mail block – Known Spammer Andet
52 Mail block – Spam detected Andet
53 Mail block – Attachment detected Andet
54 Mail block – Relay denied Andet
59 Mail block – Unable to connect Andet
60 Auto-reply Andet
70 Transient bounce Andet
90 Unsubscribe request Hard
100 Challenge response Andet
110 Over MarketingPlatform throttle limit Andet
120 Queue dumped Andet
121 Delivery paused then message expired Andet
122 Suppressed by System due to Subscriber Inactivity Andet
123 Blocked due to System policy enforcement Andet
200 Spam complaint NA

 

0 – Non-bounce
Opstår når den indgående mailservers bounceprocessor modtager en email, som den angiver til ikke at skulle bounce.

29 – Soft bounce – Unable to connect
Dette er en soft bounce, hvor det ikke var muligt at skabe forbindelse til den indgående server. Hvis der er mange bounces med denne kode for et enkelt domæne, så betyder det typisk enten, at domænet ikke virker, eller at domænet har blokeret MarketingPlatform mailserveren.

59 – Mail block – Unable to connect
Dette er en bounce type nærmest som ovenstående bounce kode 29. Her er der dog tale om et stort domæne, hvor man med nogenlunde sikkerhed kan antage, at domænet fortsat eksisterer. Grunden til bounce er derfor med stor sandsynlighed, at de blokerer alle forbindelser fra din IP adresse. Nogle af de større domæner vil i en blacklisting proces fuldstændig blokere din IP adresse, når du forsøger at forbinde til deres mailservere.

110 – Over MarketingPlatform throttle limit
Denne bounce type opstår når en email, der har været i køen over den fastsatte kø-limit tid, er blevet skemasat til levering, men leveringen kan ikke fuldendes. Dette fordi det vil overgå den konfigurerede grænse for mængden af emails, som kan modtages på modtagerens indgående mailserver inden for en given tidsperiode.

120 – Queue dumped
Ved denne type bounce er MarketingPlatform blevet bedt om at dumpe alle beskeder i køen.

121 – Delivery paused then message expired
Ved denne type bounce er MarketingPlatform blevet bedt om at pause alle beskeder i køen. Efter det maksimale antal af forsøg er nået, bouncer disse emails med denne kode.

122 – Suppressed by System due to Subscriber Inactivity
Ved denne bounce har MarketingPlatform valgt ikke at sende til modtageren, fordi denne ikke har reageret ved f.eks. at klikke på et link eller indlæse billeder, som begge signalerer engagement fra modtagerens side. Det vil sige, at der er tale om en inaktiv modtager.

123 – Blocked due to System policy enforcement
Ved denne bounce har MarketingPlatform valgt ikke at sende til modtageren pga. policy problemer.

 

Denne artikel blev oprindeligt publiceret i vores nyhedsbrev.

Perfekt - Vi sender linket om et øjeblik

Udfyld venligst dit navn, eventuel firmanavn og emailadresse nedenfor. Linket vil blive fremsendt i en email, når du har bekræftet din emailadresse. Du vil samtidig blive tilmeldt vores nyhedsbrev, som du naturligvis kan afmelde når som helst.
Q