Social medie deling og sociale links

Du er her:

I en kampagne kan du indsætte både social share muligheder og social links. Social links er dem du ofte vil bruge i din footer, der linker over til din virksomhedsside f.eks. på Facebook, LinkedIn eller Twitter. Social share bruges hvis du vil give dine kontakter mulighed for at dele nyhedsbrevet på deres sociale profiler.

A screenshot from the interface of MarketingPlatform, picturing the instructions to use options for Social Share and Social Links.

Social Links og Social share

Funktionen bag links og share ser ens ud, og du har de samme valgmuligheder på begge funktioner.

Social links bruger du ofte i din footer, så dine kontakter kan følge med på dine forskellige sider og profiler. Gå f.eks. i footer-fanen og indsæt det grid du ønsker at bruge. Herefter vælger du social links og trækker denne over i dit grid. Menuen ændrer sig nu til højre, og du vil de forskellige indstillinger der er for social links. Du kan f.eks. vælge:

Select type: Vælg om ikonet skal være rundt eller firkantet
Select size: Vælg hvor stort ikonet skal vises.
Select icon: Vælg hvilket medie du gerne vil indsætte. Tryk add hvis du har valgt et andet end facebook.

Herefter kan du definere om ikonerne skal være højre, venstre eller midtercentrerede. Lige under kan du vælge rækkefølgen af dine ikoner – måske skal det vigtigste stå først eller i midten. Det kan også være I kun har brug for ét ikon, og ikke tre der er brugt som standard. Så er det herfra du kan slette de overskydende ikoner. Det er også her du indsætter dit eget link, ved at trykke på det lille kæde-ikon.

Top og right spacing hjælper dig med at skabe afstand til de andre ikoner både over og rundt om. Hertil kan du også bruge padding som du kender fra alle andre elementer.

August 2019

Var denne artikel brugbar?
Nej 0
Artiklen er vist antal gange: 243