Dynamisk afsender (Dynamic Sender)

Du er her:

Dynamic Sender er en funktion i MarketingPlatform, der gør det muligt at tildele Sender Details direkte fra et feed i stedet for at indtaste disse oplysninger manuelt, hver gang du sender en e-mailkampagne.

Ved at benytte Dynamic Sender kan du ændre standardsenderfelterne med dynamisk indhold, som kommer direkte fra et tidligere gemt feed-link på din konto på MarketingPlatform. Følgende afsenderoplysninger vil automatisk blive indtastet fra dit feed:

  • Send From This Name
  • Send Reply Emails to
  • Email Subject
  • Email Preheader

For at kunne bruge funktionen Dynamic Sender skal du have de tilsvarende afsenderoplysninger defineret i dit feed, og du skal tidligere have gemt/indlæst feed’et i MarketingPlatform.

Bemærk, at det ikke er obligatorisk at bruge feed’et i den kampagne, du sender, for at kunne bruge funktionen Dynamic Sender.

Opsætning af Dynamic Sender

Dynamic Sender opsætning kan findes under fanen Preview and Send, når du færdiggør udsendelsen af en Email kampagne.

A screenshot from the interface of MarketingPlatform picturing the instructions for using Dynamic Sender.

Hvis du vil aktivere indstillingen, skal du vælge Yes, use Dynamic Sender, hvorefter der vises yderligere tekstfelter til højre for Standard Sender Fields. De nye tekstfelter, der vises, vil have knapper i højre side i overensstemmelse hermed.

A screenshot from the interface of MarketingPlatform picturing the instructions for using Dynamic Sender.

Send from this Name

For at vælge Sender Name skal du klikke på knappen Get Name from External Content, vælge dit feed og vælge det tilsvarende element fra feed’et, som vist på billederne nedenfor:

A screenshot from the interface of MarketingPlatform picturing the instructions for using Dynamic Sender.

A screenshot from the interface of MarketingPlatform picturing the instructions for using Dynamic Sender.

Send Reply Emails To

Gentag den samme proces for at vælge Reply-To Email Address: Klik på knappen Get Reply from External Content og vælg det tilsvarende element fra feed’et.

A screenshot from the interface of MarketingPlatform picturing the instructions for using Dynamic Sender.

Email Preheader

På samme måde kan du vælge din Preheader fra dit eksterne indhold, som vist på billedet nedenfor:

A screenshot from the interface of MarketingPlatform picturing the instructions for using Dynamic Sender.

Email Subject

Hvad angår Email Subject, har du ud over det dynamiske element fra dit feed også mulighed for at inkludere et statisk element, som vil blive efterfulgt af det dynamiske element. Du skal blot udfylde det tomme tekstfelt og klikke på Change for at vælge det dynamiske element fra dit feed.

A screenshot from the interface of MarketingPlatform picturing the instructions for using Dynamic Sender.

A screenshot from the interface of MarketingPlatform picturing the instructions for using Dynamic Sender.

Når du er færdig med at konfigurere den Dynamic Sender, kan du fortsætte og sende din Email kampagne. Modtagerne vil modtage Email kampagnen med de Sender Detaljer som defineret i dit feed.

Bemærk venligst, at hvis du har valgt, at kampagnen kun skal offentliggøres på sociale medier, vil Dynamic Sender Setup funktionen som standard være deaktiveret og vil blive vist som Greyed Out/Locked.

Var denne artikel brugbar?
Nej 0
Artiklen er vist antal gange: 59