Segmenter for eCommerce

Du er her:

eCommerce Segments er kun tilgængelige i abonnementerne Commerce og Enterprise. De er direkte afhængige af købsdata og sporing af købte kategorier og produkter.

Der findes 4 typer af eCommerce Segments:

1. Bought from category – giver dig mulighed for at segmentere på en kategori, som en kunde har købt fra. Kategorierne indlæses fra dit feed.

A screenshot from the interface of MarketingPlatform picturing the instructions for using Ecommerce Segments.

2. Purchased X times – du kan segmentere efter antallet af køb, som en kunde har foretaget.

Hvis du f.eks. vælger: Mellem 2 og 4, vil alle, der har foretaget 2, 3 og 4 køb, blive medregnet i segmentet.

A screenshot from the interface of MarketingPlatform picturing the instructions for using Ecommerce Segments.

3. Purchase value + time – du kan segmentere på det beløb, som en kunde har brugt på din webshop + købsdato.

Hvis du f.eks. vælger: Købsværdi er mellem 50 og 500 (DKK) og dato er den 20/05/2021, vil alle, der har købt for et beløb mellem 50 og 500 (DKK) den dag, blive en del af segmentet.

A screenshot from the interface of MarketingPlatform picturing the instructions for using Ecommerce Segments.

4. Purchase frequency – filters profiles based on how often they buy on your webshop. The average is calculated from the total orders in your purchase data (OTM) and the number of subscribers with order data (i.e. data in the OrderID OTM field).

For instance, if you have 10 subscribers on the list, but only 4 of them have ordered from your shop (naturally, the number of orders will vary from subscriber to subscriber), eg. sub 1 -> 2 orders, sub 2 -> 3 orders, sub 3 -> 1 order, and sub 4 -> 1 order, the purchase frequency will be calculated as follows:

filtrerer profiler baseret på, hvor ofte de køber på din webshop. Gennemsnittet beregnes ud fra de samlede ordrer i dine købsdata (OTM) og antallet af abonnenter med ordredata (dvs. data i OrderID OTM-feltet).

Hvis du f.eks. har 10 abonnenter på listen, men kun 4 af dem har bestilt på din webshop (antallet af ordrer varierer naturligvis fra abonnent til abonnent), f.eks. sub 1 -> 2 ordrer, sub 2 -> 3 ordrer, sub 3 -> 1 ordre og sub 4 -> 1 ordre, vil købsfrekvensen blive beregnet på følgende måde:

Antal ordrer i alt: 2+3+1+1=7
Gennemsnitlig ordre: 7÷4=1.75

Den første betingelse i segmentet – inden for gennemsnittet vil være +/-10 % af 1,75, den anden – mindre end gennemsnittet under 1,75, og den tredje – mere end gennemsnittet over 1,75.

A screenshot from the interface of MarketingPlatform picturing the instructions for using Ecommerce Segments.

5. Average Purchase Value – Tilsvarende til Purchase Value, bortset fra at du her ikke kan bruge en specifik værdi, dvs. det beløb, du har brugt i din webshop. I stedet kan du filtrere abonnenterne på baggrund af deres gennemsnitlige købsværdi.

Gennemsnittet beregnes både for en liste og for hver enkelt købende kunde. For en liste divideres den samlede ordreværdi i din shop med antallet af abonnenter med data i OTM-feltet OrderTotalAmountID (eller købende kunder). For hver enkelt købende kunde er gennemsnittet deres samlede ordreværdi divideret med antallet af ordrer.

For at illustrere, hvordan dette segment fungerer, lad os sige, at den gennemsnitlige købsværdi for din liste er 2.150 DKK. Hvis en kunde har to ordrer på henholdsvis 2.299 DKK og 1.599 DKK, er hans gennemsnitlige ordreværdi 1.949 DKK, hvilket betyder, at de ikke vil blive talt med under reglen “inden for gennemsnittet” (+/-10 % af 2.150) eller “mere end gennemsnittet”. Segmentet vil kun tælle dem under reglen “mindre end gennemsnittet”.

A screenshot from the interface of MarketingPlatform picturing the instructions for using Ecommerce Segments.

Var denne artikel brugbar?
Nej 0
Artiklen er vist antal gange: 17