One-to-Many CSV integration via FTP

Du er her:

Følgende guide beskriver hvordan man kan lave data integration med MarketingPlatforms One-to-Many modul med brug af CSV filer via FTP eller sFTP.

CSV filerne

Eksempel 1 – Det helt basale eksempel:

A screenshot from the interface of MarketingPlatform picturing the instructions for using One-to-Many CSV integration via FTP.

I dette eksempel kan man i den første fil (bagerst) se at hver kontakt har en customer_id. Hver customer_id vil i den anden fil (forest) have en eller flere ordrer. Vi finder ganske simpelt alle ordrer der er tilknyttet et givent customer_id og kobler alle ordrer sammen med den emailadresse der hører til customer_id’et.

 

Eksempel 2 – Et andet eksempel:

Det er vigtigt at pointere, at CSV filens natur kun tillader flade data felter, som ses i eksemplet nedenfor. Den kan ikke gemme JSON data eller noget andet i disse celler.

A screenshot from the interface of MarketingPlatform picturing the instructions for using One-to-Many CSV integration via FTP.

Som det ses i grafikken ovenover har kontakten erik+1@emailplatform.com order_id 1 og order_id 3. Men du kan ikke se detaljerne om ordren så som hvilke produkter, hvilken dato, totalbeløb, fragtstatus m.v. som den enkelte ordre har. Dette er begrænsningen af CSV filer.

Derfor forefindes ofte et ekstra ark, hvor information på de enkelte ordrer er udpenslet som nedenfor:

A screenshot from the interface of MarketingPlatform picturing the instructions for using One-to-Many CSV integration via FTP.

Her kan man se alle detaljerne omkring ordrerne.

Læg mærke til at order_id er hvad der binder de 2 ark sammen.

Hvis vi kigger på det første ark igen kan vi se at erik+1@emailplatform.com er repræsenteret flere gange i arket. Normalt vil vi anskue dette som en kontakt der er dubleret. Men når vi ved at arket skal bruges til at skabe One-toMany data er det helt naturligt at kontakten er repræsenteret flere gange.

 

Opsætning af Connector

Login først med dine (s)FTP informationer.

A screenshot from the interface of MarketingPlatform picturing the instructions for using One-to-Many CSV integration via FTP.

Vælg din CSV eller – eller i dette tilfælde flere filer. I dette tilfælde er der 2 filer: custom.csv fil som indeholder kundedata og ord.csv som indeholder ordredata.

A screenshot from the interface of MarketingPlatform picturing the instructions for using One-to-Many CSV integration via FTP.

 

Har du mere end én fil, skal du angive hvilket ‘tag’ navn der kombinerer de to ark. I eksemplet nævnt var der som bekendt tale om order_id, hvilket angives i FTP file (endpoint 2) linjen.

Du kan nu mappe flade felter fra custom.csv filen, som indeholder kundedata.

A screenshot from the interface of MarketingPlatform picturing the instructions for using One-to-Many CSV integration via FTP.

Og derefter mappe One-to-Many fra ord.csv filen, som indeholder ordredata.

A screenshot from the interface of MarketingPlatform picturing the instructions for using One-to-Many CSV integration via FTP.

 

Sådan bliver kontakter gemt

Hvis man kører ovenstående eksempel igennem med de 2 filer i den tilhørende data, vil man herefter de 2 kontakter på listen.

A screenshot from the interface of MarketingPlatform picturing the instructions for using One-to-Many CSV integration via FTP.

Og erik+2 bør have flade felter fra custom.csv filen.

A screenshot from the interface of MarketingPlatform picturing the instructions for using One-to-Many CSV integration via FTP.

Og ordredata fra ord.csv.

A screenshot from the interface of MarketingPlatform picturing the instructions for using One-to-Many CSV integration via FTP.

 

 

 

Var denne artikel brugbar?
Nej 0
Artiklen er vist antal gange: 467