Hvad er en online marketing strategi?

Kort sagt er en online marketing strategi en række handlinger og processer, digitale og andet, som er designet til at sikre, at din virksomhed opfylder sine mål ved hjælp af passende valgte online marketingkanaler.

Dette lyder måske lidt skræmmende i starten – men det er det faktisk ikke.

Din online marketing strategi definerer blot, hvad dine mål er, og hvilke skridt du skal tage for at nå dem. I sagens natur vil en online marketing strategi sandsynligvis omfatte flere individuelle digitale strategier, hver med deres eget sæt af processer og mål.

Din online marketing strategi binder alle disse elementer pænt sammen.

Hvad er elementerne i en online marketing strategi?

Når du opretter en effektiv online markedsføringsstrategi, skal du evaluere og overveje forskellige elementer i din digitale “værktøjskasse”. Disse vil omfatte:

 • Hvem vil du ramme
 • Dine mål og succeskriterier
 • De digitale marketingværktøjer du har brug for
 • Dine eksisterende digitale kanaler og aktiver

Når disse er etablerede, skal du derefter tænke over evalueringen, planlægningen og udførelsen af:

 • Dine ejede mediekampagner
 • Dine optjente mediekampagner
 • Dine betalte mediekampagner

 

1: “Hvem”

For at være virkelig effektiv, og uanset om din overordnede markedsføringsstrategi er online, offline eller omnichannel, skal du vide, hvem du taler med.

Faren her kommer ved at lave antagelser eller skøjte for let hen over overfladen. Dette kan gøre al din efterfølgende indsats som meningsløs – og potentielt dyrt. Derfor er det virkelig værd at tage sig tid til at dykke ned i detaljerne og skabe dine ‘buyer personas’.

Ideelt set bør disse personaer oprettes på basis af research baseret på din målgruppe og kan omfatte direkte eller faciliterede interviews og undersøgelser. Denne proces er ikke kun til for at give dig nogle specifikke data, hvorpå du kan bygge dine personas. Den har også den afsmittende effekt af at positionere dig i dit publikums sind.

Hvem du spørger, og hvilke oplysninger du beder om fra dem, afhænger meget af din branche – om du er B2B, B2C eller en hybrid, og / eller omkostningerne og kompleksiteten af ​​dit produkt eller din service vil påvirke.

Som vi diskuterede i vores artikel Kreativ segmentering, vil en kreativ kombination af elementer fra de fire søjler i segmenteringen (se nævnte artikel) hjælpe dig med at finjustere og tweake, hvilke oplysninger du bør indsamle fra dit publikum for at skabe en effektiv persona eller personaer.

Demografisk Geografisk Adfærd Psykografisk
Alder
Køn
Indkomst
Uddannelse
Social status
Familie
Trin i livet
Land
By
lokation
Tæthed
Markedsstørrelse
Sprog
Klima
Område
Indbyggere
Køb
Historik
Engagement
Hensigt
Begivenhed
Køber stadie
Brugerstatus
Livscycklus
Efterspurgte fordele
Livsstil
Activity-Interest-Opinion (AIO)
Bekymringer
Type af personlighed
Værdier
Holdninger
Motiver
Præferencer

Naturligvis skal ikke alle ovenstående elementer bruges i din research – udvælg det mest relevante og tænk kreativt over, hvad dine mål er, og hvem det er, som du vil tale med for at nå dem. Du kan derefter skræddersy din research i overensstemmelse hermed. Nogle oplysninger kan indhentes fra webanalyseværktøjer, mens andre kræver undersøgelser eller interviews for at kunne indsamles.

Vær altid opmærksom på, hvordan du beder om og indsamler følsomme oplysninger såsom indkomst og personlige bekymringer, holdninger og motivation. Folk kan være tilbageholdende eller direkte bange for at dele dette online, så direkte interviews kan være den bedste metode til at samle denne information.

2: Dine mål og succeskriterier

Når dette er gjort,bevæger vi os mod mål og succeskriterier. Det er vigtigt, at en online marketingstrategi reflekterer og komplimenterer enhver og alle andre strategier i en virksomhed. Din virksomhed har overordnede mål, og din online markedsføringsstrategi skal altid understøtte dem.

Afhængigt af størrelsen og kompleksiteten af ​​din virksomhed kan det ligeledes være, at din online markedsføringsstrategi nødvendigvis er nødt til at komplimentere og være følsom over for målene og processerne i andre afdelingsstrategier i gruppen.

Det er umuligt at tænke sig, at din online markedsføringsstrategi vil eksistere i sit eget vakuum, uanset hvilke mål, du sætter, og derfor derfor skal den komplimentere virksomhedens overordnede mål. Det vil sige, at det er svært, endsige umuligt, at lave en effektiv online markedsføringsstrategi uden at kigge virksomhedens overordnede mål.

Hvad disse mål og succeskriterier er, vil helt afhænge af din branche.

3: De digitale marketingværktøjer, du har brug fore

For at et mål skal være meningsfuldt, skal det være målbart. Dette kræver, at du bruger den rigtige type digitale marketingværktøjer til at definere, hvordan succes faktisk defineres for din virksomhed, og hvilke kriterier der skal være opfyldt for at sikre det.

MarketingPlatform tilbyder en række værktøjer, der hjælper dig med at måle succesen af dine digitale kampagner, og integreres med en række andre løsninger til at uddybe og berige de data, der er tilgængelige for dig, som vil hjælpe dig med at måle og optimere din strategi.

 

4: Dine eksisterende digitale kanaler og aktiver

Start med at opbygge en oversigt over hvad du har til rådighed ved at tænke i form af de ejede, tilegnede og betalte medier, der findes i din virksomhed. Disse fordeler sig stort set som følger:

 
Ejede Tilegnede Betalte
Dit webiste Word-of-mouth eksponering Google Ads
Egne sociale medier Gæsteartikler på eksterne sites Betalte social media opslag
Blogs PR kampagner Sponsorede artikler
Billeder Presseomtaler PPC reklamer
Videoindhold Positive reviews Display reklamer
Webinarer Social media shares YouTube reklamer
Podcasts Customer experience Social media reklamer
Andet ejet indhold Andet tilegnet indhold Andet betalt indhold

Når du har oprettet denne oversigt, vil du med det samme være i stand til at se, hvad der allerede virker for din virksomhed, og derfor hvad du straks har til rådighed til brug i din online markedsføringsstrategi.

Det er vigtigt, at denne oversigt også hjælper med at informere dig om, hvilket andet materiale du muligvis skal oprette for at opfylde dine mål og succeskriterier.

Den online markedsføringsstrategi, du udvikler, kan indeholde elementer fra en, to eller alle tre kanaler. Igen er dine mål basis for at fastsætte, hvilken kombination der er den mest passende til din strategi.

5: Evaluer og finpudse din ejede medieplan

Som vi nævner ovenfor, er dette det indhold, du har oprettet, som du ejer og som du har fuld kontrol over. Dét er det bankende hjerte for din digitale markedsføring, og det er dette, der får de konverteringer, der er nødvendige, for at du kan indfri dine mål.

Find ud af hvilket af dette eksisterende indhold der kan hjælpe dig med at nå disse mål. Vær fokuseret her – vær virkelig opmærksom på, hvad dette indhold tilbyder, og hvordan det kan bruges til at opfylde dine mål. Ikke hvert stykke indhold vil være relevant, mens andet indhold let kan genbruges til anden brug.

Den mest effektive måde at gøre dette på er ved at have en simpel tretrins-tilgang:

 1. Bedøm og rangér ​​det tilgængelige indhold i forhold til dine mål. På denne måde kan du bestemme, hvad der fungerer, og hvad der ikke er egnet.
 2. Brug dine personaer til at identificere hullerne i det tilgængelige indhold, og find ud af hvad der mangler.
 3. Lav en prioriteret content plan for at udfylde disse huller (inklusive hvorfor du opretter indholdet).

For at strategien skal være meningsfuld og målbar, skal du medtage budgetoplysninger i denne plan.

6: Evaluer og raffinér din tilegnede medieplan

Brug værktøjer som Google Analytics eller Facebook Analytics til at undersøge, hvor din trafik kommer fra og som ovenfor nævnt, bedøm og rangér dem efter effektivitet.

Dette vil hjælpe dig med at bestemme, hvilke slags tilegnede medier der er mest effektive for dig at bruge til at opfylde målene for din online markedsføringsstrategi, og fordi disse oplysninger er målbare (og baseret på historiske data), er de særligt nyttige.

Brug igen en tre-trins tilgang til at formulere din plan:

 1. Bedøm og rangér nytten af ​​de tilegnede medier i forhold til dine mål. På denne måde kan du bestemme, hvad der fungerer, og hvad der ikke fungerer.
 2. Brug dine personaer til at identificere, om der mangler noget. Overvej ting, som du ikke har afprøvet endnu.
 3. Lav en prioriteret plan for implementering.

For at strategien skal være meningsfuld og målbar, skal du igen altid medtage budgetoplysninger i denne plan.

7: Evaluér og finjuster din betalte medieplan

Hvis du ikke allerede evaluerer og finjusterer din betalte medieplan som en selvfølge, skal du seriøst gøre dette til en standardproces. Alt, hvad der indebærer forbrug, skal løbende evalueres for at måle dets effektivitet. Stort set de samme processer, som vi har beskrevet ovenfor, kommer igen i spil her.

 1. Bedøm og rangér nytten af ​​de betalte medier på tværs af alle platforme (Facebook, AdWords, LinkedIn, YouTube osv.) i forhold til dine mål.
 2. Overvej at skrotte platforme, der ikke giver den forventede ROI.
 3. Prioritér platformene i forhold til hvor brugbare de er.

Igen, for at strategien skal være meningsfuld og målbar, bør du medtage budgetoplysninger i denne plan.

8: Bind det hele sammen

Hvis du har fulgt alle ovenstående trin, skal du nu se på, hvilke elementer du vil inkludere i din online markedsføringsstrategi for at nå dine mål.

Du burde nu have følgende, hvis du har gennemført ovennævnte trin:

 • Hvem er målgruppen
 • Dine mål og succeskriterier
 • Din beholdning af alle dine eksisterende medier (ejede, tilegnede og betalte)
 • Din effektivitetsevaluering af alle dine eksisterende medier
 • Din ejede indholdsplan (inklusive materiale, der skal oprettes)

Du skal nu bruge disse til at finjustere din strategi til et enkelt tydeligt dokument, der dækker hvilke handlinger og processer, du vil bruge for at indfri dine mål.

Der er masser af online projektstyringsværktøjer til rådighed, der kan hjælpe med dette, men de følger alle de samme grundlæggende principper, som også er muligt i et simpelt regneark som Excel eller Google Speadsheet.

Uanset hvilken løsning du beslutter at bruge, anbefaler vi at bruge de ejede/tilegnede/betalte rammer, som vi bruger ovenfor. Dette vil hjælpe dig med at holde din strategi helt klart fokuseret.

Tidslinjen for din strategi afhænger af din virksomhed, men et 12-måneders fokus er normalt for mange virksomheder. Brug de oplysninger, du har samlet om din beholdning og indholdsplan til at oprette en trin for trin oprettelse og implementeringsplan – dette kan være så simpelt som en overordnet måned-for-måned tilgang, eller skulle du få brug for det, en meget mere detaljeret uge-til-ugeplan.

Behov og forretningstyper er meget forskellige og det gør det umuligt at oprette en one-sized-fitz-all Online Marketingstrategiskabelon. Men uanset hvilket endeligt format din strategi tager, ender du med en klar oversigt, der er let at kommunikere og vigtigst, let og effektivt implementeret, hvis du følger ovennævnte trin.

Det er trods alt pointen med en god strategi.

 

Denne artikel blev oprindeligt publiceret i vores nyhedsbrev.

Perfekt - Vi sender linket om et øjeblik

Udfyld venligst dit navn, eventuel firmanavn og emailadresse nedenfor. Linket vil blive fremsendt i en email, når du har bekræftet din emailadresse. Du vil samtidig blive tilmeldt vores nyhedsbrev, som du naturligvis kan afmelde når som helst.
Q