Vælg en side

Segmenter og Sammensatte Segmenter

segmenter-mailplatform-mailratingEt segment er en delmængde af en kontaktliste.

Det er muligt at segmentere på adfærd, tid og interesser – samt at kombinere de forskellige muligheder. I teorien giver det ubegrænsede muligheder for at opbygge et segment, der målretter kommunikationen på en intelligent måde.

segmenter-mailplatform-combinedsegmentsCombinable Segments er muligheden for at kombinere flere segmenter til et sammensat segment. Sammensatte segmenter kan f.eks. opbygges af 2 segmenter, hvor det første segment fratrækkes det andet segment. Eller det kunne være fire segmenter, der lægges til eller fratrækkes hinanden til et samlet segment.

Først beskriver vi på denne side mulighederne med et segment. Dernæst hvordan Combinable Segments udvider disse muligheder.

segmenter-mailplatform-vaelgkoenMulighederne med et segment

Et segment tager udgangspunkt i en eller flere kontaktlister. Forstået på den måde, at et segment kan samle modtagere fra flere kontaktlister i et segment.

Segmenter kan filtrere på alle tilgængelige Custom Fields, felter du selv kan oprette, og f.eks. kigge på feltet “Køn” og gøre det muligt at se og sende til kvinder og mænd hver for sig.

Det er også muligt at segmentere på en lang række standardfelter i MarketingPlatform. Herunder også felter der referer til adfærd for hver enkelt modtager. Derudover kan der også opbygges segmenter som kigger på MailRating, og gør det muligt at sende til f.eks. alle VIP modtagere.

segments-4

Anden adfærd er f.eks. om modtageren har åbnet en, flere eller alle tilsendte kampagner indenfor en bestemt tid eller tidsubegrænset. Også det modsatte udtryk er muligt, altså om der ikke er åbnet kampagner. De samme 2 typer udtryk er også mulige på klikket i en eller flere kampagner – helt ned på unikke links.

MarketingPlatform opsamler automatisk geografisk information om dine modtagere. Den viden kan også anvendes til segmenter.

Alle de nævnte ting kan kombineres til et segment. Det kunne være alle modtagere, der har åbnet en kampagne de seneste 3 måneder, men kun kvinder, der bor i Hovedstadsområdet skal modtage denne kampagne. Kun fantasien sætter grænser, når segmenter kombineres i Combinable Segments, der er en overbygning på funktionen.

Ekstra muligheder med Combinable Segments (sammensatte segmenter)

Hvor et segment kan samle modtagere fra flere kontaktlister, kan sammensatte segmenter gøre dette endnu mere sofistikeret.

Ofte har man som afsender behov for at kunne udelade modtagere, der har åbnet en nylig kampagne, klikket på noget bestemt, har en særlig MailRating eller en kombination af dette og meget mere. Det er muligt med Combinable Segments.

Pragmatisk forklaret giver de sammensatte segmenter mulighed for at lægge et eller flere segmenter sammen, trække et eller flere segmenter fra – og kombinere plus og minus.

Vi har ikke kunne finde på et scenarie eller et behov for at udlede data i et segment, der ikke er dækket af de 2 beskrevne funktioner.

segmenter-sammensatte-mailplatform
[index]
[index]
[101366]
[101366]