Vælg en side

FlowBuilder og Automatiske Email Marketing Flows i Serier

Automatiske Flows i MarketingPlatform

MarketingPlatform har udviklet automatiske flows i serier, dvs. at de automatiske flows reagerer på tidligere automatiske flows. Du finder normalt kun disse funktioner i langt dyrere løsninger.

Vi har udviklet en ny type af automatiske flows, der er i familie med autorespondere og triggers. Med de nye flows i serier kan du skabe automatiske flows på baggrund af andre automatiske udsendelser.

MarketingPlatform Automatiske Flows
Forestil et scenarie hvor din kunde vælger interesser i en opdater profil funktion. Opdater profil funktionen er en standard funktion i MarketingPlatform, der kan tilføjes til alle mails og automatiske mails. Kunden vælger f.eks. “Bagning” som interesse.

Med automatiske flows i serier vil MarketingPlatform lytte på nye profiler med “Bagning” som interesse (interesse feltet er blot et eksempel, du kan tilføje ubegrænsede Contact Fields og lade disse indgå i dine flows). Når den specifikke kunde vælger “Bagning” vil en forberedt mail blive sendt.

Åbner kunden mailen kan dette udløse en ny mail – åbner kunden ikke mailen kan der igen udsendes en anden mail. Eller personen kan tilføjes til et helt andet flow. Flowet kan også kombineres med andre flows, segmenter eller flette felter og dynamisk indhold.

Kontakt os for sparring og hjælp til, hvordan vi sammen kan lave automatiske flows i serier, der vil øge omsætningen i din forretning.

[index]
[index]