Nyhedsbreve og sociale medier hører naturligt sammen

Der var engang, hvor skrædderen ikke alene var på fornavn med sine kunder, han kunne også tilpasse et perfekt sæt tøj ud fra hukommelsen. Siden er det kun gået ned ad bakke for kunderelationerne.

Nyhedsbreve er verdens mest effektive markedsføringskanal. Det viser adskillige undersøgelser, og cementerer det alle retailere og online retailere længe har været klar over. Faktisk er nyhedsbreve over dobbelt så effektivt som søgemaskinemarketing og søgemaskineoptimering. “Med vores nye mulighed for automatisk publicering, ved udsendelse af nyhedsbrevet, til facebook og Twitter, giver vi endnu bedre ROI uden ekstra nødvendige processor”, fortæller grundlægger af MarketingPlatform Kim Østergaard.

 

Konsistent kommunikation for ikke at forvirre kunderne

Mange virksomhed glemmer at være konsistente i deres kommunikation på tværs af kanalerne. Antallet, og beskaffenheden af kanalerne, er meget forskellig fra virksomhed til virksomhed. Nogle har alene et salgsted, eller en salgskanal. Andre er såkaldte multi-channel aktører. Alle anvender for det meste flere markedsføringskanaler. Overordnet opdelt mellem online og offline.

Offline er de traditionelle kanaler med forskellige former for annoncer, brochurer, flyers og lignende. Dem vil vi ikke behandle yderligere i denne artikel – udover fortælle om nødvendigheden af sammenhæng i timing og budskaber mellem online og offline. Ofte er online en findeling af offline marketingplanen i traditionelle offline virksomheder. Det kan være både godt og skidt.

Online er der ofte mange flere deadlines, hvorfor behovet for automatisering er højt. Specielt med en ressourceknap virkelighed i lyset af finanskrisen. “Vi vil gerne være det foretrukne cross-channel værktøj til værdiskabende online marketing, derfor arbejder vi målrettet på at kunne krydspublicere til flere kanaler”, fortsætter Kim Østergaard.

  

Det handler om data, viden og resultater

Alt for mange virksomheden anvender ikke de indsamlede data fornuftigt. Dermed går stor viden tabt, og megen optimering bliver aldrig lavet. Det koster selvsagt på bundlinien, at viden om kunderne, prospekts og deres adfærd aldrig bliver omsat til intelligent markedsføring eller opfølgning.

Det at animere modtagerne til handling, gennem tilpassede budskaber, konverterer erfaringsmæssigt 4-10 gange flere til købende eller genkøbende kunder. Lad os lave et simpelt regnestykke. En virksomhed har 10.000 nyhedsbrevsmodtagere og endnu 10.000 følgere på sociale medier. Hvis vi antager at 0,1% af den samlede base køber ved aktivitet, et tal der med målretning gennemsnitligt kan blive til 0,5%, vil forskellen på bundlinien være enorm.

“For at imødekomme de stigende krav til krydspublicering, og konsistens på tværs af kanaler, har vi i MarketingPlatform udviklet automatisk publicering af email kampagner til Facebook og Twitter. Det kan synes som en lille ting, men firmaerne glemmer at opslå udsendte nyhedsbreve, og går dermed glip af stor awareness eller omsætning – eller begge dele”, fastslår Kim Østergaard.

Den automatisk publicering til de sociale medier, tager også hånd om en praktisk ting. Rigtig mange nyhedsbreve indstilles til senere udsendelse, f.eks. tidlig morgen, og langt de færreste afsendere ønsker at stå op kl. 05.00, for at sikre opslag også på de sociale medier.

 

Vi skal på nye præmisser tilbage til herreskrædderen

Der var engang, hvor skrædderen ikke alene var på fornavn med sine kunder, han kunne også tilpasse et perfekt sæt tøj ud fra hukommelsen. Siden er det kun gået ned ad bakke for kunderelationerne. Butikkerne er blevet større, produktionen flyttet væk fra kunderne og butikkerne er blevet til selvbetjeningsløsninger. Alt sammen fordi forbrugerne løbende har ønsket et større udvalg.

Samme historie kan skrives for mange andre håndværksfag, hvor varerne i dag fremstilles langt væk fra kunderne på store fabrikker med enorme afsætningskanaler. Specialbutikkerne med fødevarer er blevet til supermarkeder, der eksisterer enkelte bagere og slagtere, men volumen ligger i selvbetjeningsbutikkerne. Dermed er håndværkeren kommet langt væk fra forbrugerne, og marketing en nødvendighed, for at kunne lytte og målrette budskaberne individuelt.

For igen at kunne indgå i en kvalitativ dialog, kræver det viden om forbrugerne. Den viden skal email marketing programmet løbende opsamle, ud fra modtagernes adfærd og akkumulerede adfærd i f.eks. webshop og på sociale medier. Som marketing professionel skal du let kunne opsætte flows, der tager udgangspunkt i den enkelte forbruger, ved at anvende den viden der gives i de forskellige platforme.

Med andre ord kan data, og det rigtige mailprogram, målrette kommunikationen til kæmpe mængder af modtagere, som havde virksomheden et individuelt kendskab til den enkelte. Præcist som herreskrædderen fra en svunden tid.

Fremtidens marketing handler om at mestre mange kanaler samtidigt, og kommunikere individuelt til store mængder af modtagere.

Desværre er det kun et fåtal af danske virksomheder, der sender målrettede kampagner til sine kunder. Langt de fleste sender stadig den samme mail til alle modtagerne.