Hvad er Marketing Automation?

Marketing Automation er en fællesbetegnelse for automatiserede processer, der indeholder forskellige marketing elementer. Det lyder måske lidt langhåret, men dækker over en eller flere serier af budskaber og handlinger, der i flows venter på tidspunktet for deres eksekvering.

Marketing Automation indeholder også Lead Nurturing, der ganske enkelt handler om at prekvalificere leads til videre evt manual bearbejdning, og indeholder ofte en stribe mails i et autoresponder eller trigger flow, der sendes individuelt efter adfærd og interesser.

 

Fra velkomst flows til Marketing Automation

Et velkomst flow opbygges typisk med en autoresponder, der har tid efter tilmelding som eneste event. Så snart en autoresponder bliver mere intelligent, således den feks sender differentierede budskaber alt efter modtageren, at den består af en serie som udsendes forskelligt efter handling i den eller de forudgående udsendelser, så taler man typisk om Marketing Automation som begreb. Der dækker det mere simple velkomstflow ikke længere over processerne.

Indlejret i Marketing Automation begrebet er også trigger mails, der modsat autoresponderen opererer med adskille events. I nogle systemer kaldes helheden alene for flows eller automatisering. Andre systemer igen forvirrer begreberne, ved at kalde flere forskellige automatiserede events for autorespondere.

En trigger kan i MarketingPlatform både eksekvere en email, SMS og en række kontaktperson drevne handlinger. Herunder at reagere på en hvilken som helst ændring, der måtte ske på en kontakt.

Samt også forhold mellem ændringerne, der muliggør ændringsbaserede event, som feks en kontaktperson har fået ekstra X loyalitetspoint.

Ovenpå autoresponder og trigger er et egentligt flowsystem. i MarketingPlatform kalder vi det for FlowBuilder, der med en organisationslignende træstruktur, gør det muligt at opsætte alle tænkelige automatiseringer.

 

Måske skal du gentænke dine processer så de passer til Marketing Automation

En traditionel marketingplan er ofte en stribe enkeltstående events, der er udtænkt med et generisk indhold til alle modtagerne. Sådan var det engang. Det var de muligheder der var, og individualiserede budskaber og kampagner kostede en formue at eksekvere, hvis det overhovedet var muligt.

Mange marketingplaner tager stadig afsæt i offline aktiviteter som de væsentligste. “Jeg har arbejdet med mange af de største retailere i hele Europa, og cheflaget kommer fra en tid, hvor offline var den eneste kanal – netop derfor bliver mange marketingplaner født analogt”, fortæller grundlægger af MarketingPlatform Kim Østergaard.

Har du en virkelighed, hvor din marketingplan tager et analogt udgangspunkt, kan det være en god ide, at opstille aktiviteterne på en tidslinie, for på den måde at skabe en kronologisk sammenhæng. Dernæst kan alle “hullerne” fyldes ud med online kampagner. Når den øvelse er foretaget giver det et godt billede af de planlagte aktiviteter.

Ved at tilsætte virksomhedens personas, altså arketyper på kunde- og målgrupperne, kan der laves parallelle forløb til marketingplanen. Forløb hvor de mange forskellige segmenter modtager forskellige budskaber. Det kan både være segmentering på de enkelte kampagner, men også individuelle flow bestemt af den enkeltes adfærd. Flows der starter kampagner, som feks henter deres indhold i et CMS, en webshop, et PIM system eller et helt tredje sted.

 

Nu er modtagerne på vej gennem tragten

Med den ekstra viden som de segmenterede udsendelser bibringer, vil de forskellige målgrupper, være gennem tragten mod et køb eller en anden form for konvertering, enten som gruppe eller som individuel kunde. Segmenter kan opbygges manuelt, ud fra de eksisterende data på en kontaktperson, ud fra deres adfærd eller som relationer til en flokadfærd på tværs af alle modtagere.

Ved at kombinere adfærd med eksisterende data på modtagerne, opbygges der over tid detaljeret viden om den enkelte. Tilsat viden om modtagerne, enten fra den personlige kontakt med salgsafdelingen, eller kvantificeret ved adfærden for B2C, kan der nu opstilles flows, der enten indsætter en pause for manuel opfølgning i B2B flows eller kampagner der beder om ordren for B2C.

Ved at bede om ordren, anvendes der netop den kampagne form, som den enkelte modtager enten tidligere har reageret på med køb til følge, eller som andre modtagere med samme flokadfærd, tidligere har reageret på med køb.

Marketing Automation stopper ikke med det første køb. En stor del af værdien i de automatiserede flows, kommer ved loyalitetsskabende kampagner, der leder til en serie af køb. Her er det vigtigt at afstemme en gennemsnitlig købsfrekvens indenfor din branche, eller direkte fra egne data, og fratrække bearbejdningstiden for kvalificering til køb, og sætte ind med veltilrettelagte kampagner og flows – tidsnok til at vinde den næste ordre før konkurrenterne.

MarketingPlatform indeholder standardværktøjer, der dækker de omtalte strategier og metoder.

Pressekontakt

Kim Østergaard - CEO MarketingPlatform

Kim Østergaard
CEO
Tlf. +45 72 44 44 55
Mob. +45 42 55 55 55
kim@marketingplatform.com

Udsendt af

MarketingPlatform
Nørregade 12a
6600 Vejen
https://marketingplatform.com

Denne information blev leveret af MyPressWire ApS www.mypresswire.com/dk

Læs pressemeddelelsen online her: https://www.mypresswire.com/dk/pressroom/28804/pressrelease/105461