Email Marketing bliver mere målrettet

Den danske virksomhed, MarketingPlatform, har udviklet MailRating der rummer mange facetter til bedre målretning af email marketing

For at kunne anvende noget optimalt, er det vigtigt at forstå tankerne bag løsningen. Overordnet set skal MailRating bidrage til en stadig forbedret levering af alle mails udsendt fra MarketingPlatform. Samt til en bedre differentiering af budskaberne gennem en bedre forståelse af modtagernes involvering. Med MailRating vil en ellers homogen gruppe, blive genstand for mulig segmentering.

 

At forstå modtagerne baseret på deres involvering

Dybest set fortæller en modtagers MailRating score, hvor meget den enkelte vil din virksomhed. Mere nuanceret fortæller scoren også om livsforløbet på din, og andre kunders, kontaktlister. Det med andre kunders påvirkning parkerer vi lige et øjeblik.

emailmarketing-mailplatform-email

MailRating har 4 hovedkategorier, der hver er opdelt i et antal stjerner. Stjernerne er igen opdelt i et antal underliggende numre, der er den egentlige score. Nummersystemet er hemmeligt, og bestemmer skiftet mellem stjerne og hovedgrupperne. Scoren afgør også om en kontakt skal inaktiveres. Scoren påvirkes af modtagerens handlinger i de udsendte kampagner.

 

VIP segmentet

VIP modtagerne er de mest aktive kontakter. Dem behandler vi helt specielt både hvad angår levering og regler for point eller minus point. Ved at sende særlige mails eller SMS beskeder til VIP gruppen, vil kunden kunne fostre en følelse af samhørighed. De vil kunne udvikle sig til ambassadører, der også vil være tilbøjelige til at gøre særlige handlinger. VIP modtagere er mere tilbøjelige til at socialt dele dine budskaber. De vil også langt oftere sende dine mails videre til venner og bekendte. Med andre ord har en VIP modtager en meget høj værdi.

VIP modtagerne ønsker ofte (måske ikke kommunikeret) en højere frekvens på deres mails end øvrige segmenter. Kommercielt betragtet kan VIP segmentet ofte konvertere højere, hvis frekvensen øges – elasticiteten er med andre ord mere udtalt. Nogle vil hævde at GOOD segmentet også har samme egenskaber.

 

GOOD segmentet

De næstbedste modtagere, der potentielt er på vej til at blive VIP – eller i risiko for at degradere i niveauet – kalder vi i MarketingPlatform for GOOD. Det næstbedste segment er enten kendetegnet ved nye modtagere, der er meget aktive og på vej til at blive VIP, eller etablerede modtagere, der udviser en stabil adfærd.

GOOD segmenter vil erfaringsmæssigt være det mest profitable segment, grundet dets størrelse og aktivitetsniveau. Ofte vil personer med en højere indkomst, der grundet normal travlhed åbner lettere afvigende, være en del af dette segment. Bliv derfor ikke overrasket over, hvis basket size generelt er højere for GOOD segmentet end øvrige segmenter defineret af MailRating.

 

AVERAGE segmentet

Nye modtagere lander oftest i AVERAGE først. Derfra skal de gøre sig fortjent til et videre liv i GOOD eller VIP segmenterne. Derfor vil et veltilrettelagt velkomstflow (opbygget med brug af autorespondere), gøre en stor forskel for scoringen af nye modtagere. For ikke at tale om den loyalitet der kan opbygges med modtageren tidligt i forløbet. “På intet tidspunkt, er modtagerne mere motiveret til at engagere sig med din virksomhed, som I begyndelsen af forholdet”, fortsætter Kim Østergaard – og perspektiverer det med internationale undersøgelser og egne erfaringer gennem 15 år som online købmand.

Segmenterede udsendelser på interesser og adfærd forbedrer responsen med 4-10 gange. Målt i forhold til ikke segmenterede udsendelser, hvis der er tale om en bred målgruppe. Derfor kan funktionerne Update Profile og Modify Details med fordel anvendes, til at berige modtagernes profil. Førstnævnte, Update Profile, gør et helt normalt link til opsamlingssted for enhver form for information, der kan holdes på et Custom Field. Samme funktion er ligeledes kilden til Relevant Content med Big Data. Alt sammen standardfunktioner i MarketingPlatform.

Update Profile anvendes til at bygge webforms, der intelligent spiller sammen med enhver form for kampagne og opsamlingsform. I Modify Details formen kan modtagerne selv vedligeholde og opdatere deres data – igen på et hvilken som helst Custom Field. Custom Fields er betegnelsen for egne felter, som enhver kunde kan skabe et ubegrænset antal af. Disse felter anvendes til at holde viden på modtagerne.

“Mange kunder anvender konkurrencer og udsalgsperioder, til at berige den viden de har om modtagerne”, konkluderer Jacob Blæsbjerg.

 

POOR segmentet

Sidste stop før skraldespanden. Sådan kan man lettere humoristisk betegne POOR segmentet. Det er her alle de inaktive modtagere ender. Det er her potentielt farlige adresser bliver sorteret fra. 16 forskellige regler og et par algoritmer bestemmer hvor hurtigt en email adresse ender i dette segment.

De mange regler er ikke offentlige, men en ting er sikkert, inaktive modtagere ender deres dage i POOR segmentet og vil til sidst blive deaktiveret automatisk. På den måde sikres en konstant høj relevans for de modtagne mailservere, der vil opleve mails sendt med MarketingPlatform, som bedre performende end med andre systemer. Selvom det til tider kan være “træls”, for at udtrykke det på jysk, skal deaktiverede modtagere ikke ses som mistede muligheder eller salg, men som en nødvendig oprydning for IKKE at ødelægge dine udsendelser. Sidst men ikke mindst, vil den kontinuerlige automatisk oprydning, sænke dine udgifter til email udsendelse.

 

En slutkommentar

“Med MarketingPlatform vil vi gøre intelligent email marketing tilgængelig for alle virksomheder, hvorfor skal kun de største virksomheder der har råd til en løsning som Responsys kunne optimere deres forretning med den ubestridt mest effektive form for online marketing”, spørger Kim Østergaard og funder interviewet af.

Derfor er alle funktioner også standard i MarketingPlatform. Kun på den måde mener virksomheden, at alle kunder får optimale muligheder for at udvikle forretningen.

MarketingPlatform koster fra 169 kr. pr. måned, og alle pakke indeholder naturligvis også MailRating.