Trigger Mails 2.0 – Intelligente Flows

Opbyg intelligente flows, der overordnet tager udgangspunkt i en dato, en handling eller en manglende handling. Læg dertil et væld af filtre, som gør det muligt at opnå en meget præcis målretning af de automatiserede kampagner.

Nogenlunde sådan er Trigger Mails funktionen i MarketingPlatform.

Når vi i det følgende beskriver en kampagne, kan det være både en email og SMS kampagne. En Trigger kan også tilføje eller fjerne kontaktpersonerne der opfylder handlingen til en eller flere lister.

Tillykke med fødselsdagen mails

Oprindeligt blev Trigger styrede kampagner opfundet til fødselsdagsmails. Derfor kalder mange stadig funktionen for dette navn. I MarketingPlatform kan alle datofelter anvendes til et fikspunkt for udsendelse af en eller flere kampagner. Det er muligt at styre udsendelsen i tid, timer, dage eller uger før, på eller efter datoen på hver enkelt kontaktperson.

Specielt ifht fødselsdagshilsener, har vi indbygget en funktion der kigger på datoen, renset for årstallet, og muliggør automatisering på alle årlige forekomster af måned og dag. Altså en hilsen hvert år på modtagerens fødselsdag.

Det unikke ved datofelter og deres anvendelse

Et datofelt er et Custom Field af typen dato. Datofelters anvendelse i Trigger funktionen muliggør, udover den beskrevne fødselsdagsmail, en lang række opfølgninger ud fra datoen på hver enkelt kontakt i MarketingPlatform.

Mange kunder anvender felttypen til sidste dato for køb eller kontakt. På den måde kan opfølgningen systematiseres og automatiseres.

Lad os kigge på et eksempel fra en kunde indenfor salg af modetøj. De sælger overordnet i 3 kategorier: dame, herre og børn. Den information er gemt i en anden type felt, nemlig Checkbox der kan indeholde flere samtidige valg – oftest er køberen af dame og børn samme person. Derudover har virksomheden en række produktkategorier i hvert segment. Lad os holde eksemplet relativt simpelt. En kvinde har købt dametøj for 10 dage siden. Datoen gemmes i et datofelt i MarketingPlatform – og den overordnede kategori dame i det respektive felt. Kunden har opsat en Trigger kampagne der siger dato + 10 dage med et filter på dame skal sende denne kampagne.

Læs mere om hvordan egne felter oprettes her.

En aktiv handling udløser en Trigger kampagne

Når en kontaktperson åbner en tilsendt kampagne eller en autoresponder kan triggeren reagere. Med reaktion forstås at sende en ny kampagne (SMS eller email) og eller tilføje eller fjerne modtageren fra en kontaktliste.

Det er ikke muligt at registrere åben handlingen i en SMS. Det tillader formatet ganske enkelt ikke. Alle links trackes også i SMS kampagner, hvorfor det også er muligt at reagere på disse handlinger.

Den aktive handling kan også være et klik på et bestemt link i en kampagne. Dermed kan målretningen gøres meget specifik mod feks personer der klikkede på nyheden i sidste nyhedsbrev. Eller i en mere B2B agtigt kontekst, salgsprocessen og den kostbare opfølgning kan målrettes til interesserede i et bestemt produkt.

Her vil det give stor værdi at flytte kontakterne der klikker til en ny kontaktliste, der kunne hedde sælger-opfølgning-på …..

Derudover kan alle ovenstående muligheder krydres med en filtrering på alle tilgængelige Custom Fields.

En manglende handling udløser en Trigger

Mindst lige så interessant er den manglende handling. Igen gælder der både det, at åbne en kampagne eller klikke på et bestemt link. Her blot det faktum at modtageren IKKE gør en aktiv handling.

Din virksomhed sender et nyhedsbrev der indeholder en emnelinie, der fokuserer på funktionerne ved noget nyt. Erfaringsmæssigt tiltaler det bestemte modtagere, mens andre reagerer på en attraktiv pris. Derfor opsætter du en Trigger, der 2 dage efter udsendelsen af den oprindelige kampagne, automatisk sender en variant af kampagnen til alle der ikke åbnede beskeden.

Det samme kan også gøres ved et manglende klik på et bestemt link. Det er muligt at reagere på links i SMS kampagner, men ikke på om en SMS kampagne bliver åbnet eller ikke.

Muligheder med filtre

Sættes et filter vil det begrænse gruppen af modtagere. Det kan populært sagt sammenlignes med et segment, der også finder en bestemt delmængde af en kontaktliste. Anvendt i en Trigger vil det fungere som et filter på enten en kontaktliste og et datofelt, eller en aktiv eller passiv gruppe i forhold til en handling.

Det er muligt og filtrere både på standard felter og egne felter – de såkaldte Custom Fields.

Ved at sætte et filter feks på dame, herre eller børn, for at blive i eksemplet ovenfor, kan du med fordel lave en række Trigger kampagner, der skal reagere på samme handling eller samme datofelt, men blot til hver deres målgruppe.