SMS Markedsføring

SMS markedsføring, eller SMS marketing, er enormt effektivt, selvom mange har dømt det ude og gammeldags. Det er korrekt at den uintelligente form for SMS markedsføring, der hvor beskederne pumpes hovedløst ud, mere vil blive opfattet som SPAM hos modtagerne. SMS har karakter af en slags alert, den larmer og popper op hos de fleste, og bør derfor anvendes med varsomhed.

Det koster fra 13-35 øre at udsende en markedsførings SMS med MarketingPlatform til danske mobilnumre. Priserne til andre lande er vidt forskellige. Danmark er et af de billigste lande. Det er ikke unormalt at betale det dobbelte eller tredobbelte til flere andre europæiske landes mobiltelefoner.

Se alle priser på udsendelse af SMS beskeder.

SMS markedsføring
SMS markedsføring

SMS Markedsføring

SMS markedsføring, eller SMS marketing, er enormt effektivt, selvom mange har dømt det ude og gammeldags. Det er korrekt at den uintelligente form for SMS markedsføring, der hvor beskederne pumpes hovedløst ud, mere vil blive opfattet som SPAM hos modtagerne. SMS har karakter af en slags alert, den larmer og popper op hos de fleste, og bør derfor anvendes med varsomhed.

Det koster fra 13-35 øre at udsende en markedsførings SMS med MarketingPlatform til danske mobilnumre. Priserne til andre lande er vidt forskellige. Danmark er et af de billigste lande. Det er ikke unormalt at betale det dobbelte eller tredobbelte til flere andre europæiske landes mobiltelefoner.

Se alle priser på udsendelse af SMS beskeder.

sms-markedsforing-mailplatform-bekraeftmodtagere

SMS som bekræftelse

“Tak fordi du har tilmeldt dig vores elektroniske markedsføring. Klik her for at bekræfte din tilmelding.”. Denne form for besked kaldes også en double-opt-in meddelelse, og fungerer enormt effektivt på SMS. Flere kunder forsinker SMS autoresponderen, som den automatiske udsendelses funktion hedder i MarketingPlatform, en time eller to, og lader den første bekræftelsesbesked blive udsendt som email. Alle der ikke bekræfter deres tilmelding fra mailen, modtager X timer efter en SMS med samme budskab. Ved at udsende beskeden intelligent, forsinket med et filter, undgår din virksomhed at forstyrre alle der bekræfter tilmeldingen med det samme på mail.

SMS som opfølgning på email nyhedsbreve

SMS og email hænger sammen som ærtehalm i MarketingPlatform.

Det er derfor muligt automatisk at udsende SMS beskeder på baggrund af handlinger eller manglende handlinger i email nyhedsbreve. En handling kan være at åbne mailen eller ikke at åbne mailen. Det kan også være at klikke eller ikke klikke – eller at klikke på et bestemt link eller ikke gøre det.

Den form for intelligens, giver en stor mulighed for målretning, og dermed optimering af investeringen ved udsendelse af SMS beskeder.

Lad os kigge på et eksempel. En servicevirksomhed der er landsdækkende anvender MarketingPlatform til udsendelse af indkaldelser. De filtrerer intelligent i deres data, og har et flow af automatiske kampagner, der udsendes i forhold til en bestemt dato. Når den pågældende dato er meget tæt på, typisk dagen før og på dagen, skiftes der til SMS beskeder, som indeholder flettede oplysninger der skal anvendes ved modtagerens fremmøde. SMS beskederne sendes som en trigger kampagne, der er begrænset tidsmæssigt til kun at sende mellem kl 07.30 og 20.30. På den måde forstyrrer de ikke deres kunder midt om natten.

sms-markedsforing-mailplatform-triggeremailkampagne

SMS autorespondere

Tidligere i denne artikel nævnte vi bekræftelsesbeskeder på SMS. Teknisk sendes de ud som en SMS autoresponder. Men denne funktion rummer mange flere muligheder.

Ved at gøre autoresponder beskederne afhængige af hinanden, enten som et flow eller ved kun at sende den næste besked, hvis den første er åbnet, eller ikke åbnet efter X tid, kan der skabes et meget effektivt multi-channel marketingtryk.

Første autoresponder er en email. Åbnes den ikke inden 2 dage sendes en opfølgende SMS. Klikker vedkommende sig ikke videre fra SMS beskeden, følges der op med en ny email indenfor få timer. Denne mail åbnes, hvorfor de næste beskeder også sendes på mail. Sådan kunne et kombineret flow se ud. Det er altså muligt at “lære” af modtagernes adfærd undervejs, og justere kanalvalget til løbende.

joined-autoresponders-mailplatform-1

SMS trigger beskeder

En trigger besked kan reagere på tid, handlinger og adfærd. Beskederne kan udsendes både som email kampagner og SMS kampagner.

Den typiske anvendelse af SMS i trigger kampagner, er som tak for køb meddelelser og win-back beskeder hvis kunden ikke har købt gennem længere tid. Hvor langt tid afhænger meget af din branche. I nogle brancher er 1 måned lang tid – i andre er 6 måneder mere passende frekvens.

MarketingPlatform kan sende alle former for trigger kampagner som SMS beskeder. Det kan være fødselsdagshilsener, opfølgning på en bestemt adfærd eller handlinger.

En kunde som driver en landsdækkende detailkæde, anvender SMS triggere som opfølgning på mail kampagner. For dem er den fysiske tilstedeværelse afgørende for valget af medie. Kunden sender typisk en opfølgende SMS kampagne 2 dage efter deres nyhedsbrev, der normalt udsendes onsdag. Dermed rammer SMS beskeden modtagerne op til weekenden, hvor flest besøger deres fysiske butikker. Men de nuancerer udsendelsen. Alle modtagere der har åbnet den tilsendte mail, modtager et budskab. Alle andre modtager en længere SMS, der strækker sig over typisk to beskeder (2×160 tegn).

Indenfor restaurationsbranchen, har flere af vore kunder stor succes, med SMS markedsføring som opfølgning på nyhedsbreve. Særligt konkrete tilbud, og remindere og ikke anvendte bonuspoint, har stor effekt. Pudsigt nok udsendes beskederne altid 30-45 minutter før normal spisetid.