Segmentering

Att segmentera är att dela upp din kontaktlista i olika delar baserat på specifika attribut. Ett segment är en delmängd av en kontaktlista. Segment är baserat på en eller flera kontaktlistor. Förstå att ett segment kan samla mottagare från flera kontaktlistor i ett samlat segment.

Det går att segmentera på beteende, tid och intressen – Kombinera dessa olika alternativ och du kan skapa konverterande marknadsföring. I teorin ger detta obegränsade möjligheter.

segmenter-mailplatform-mailrating

segments-4

Filtrera segment på kontakter

Andra beteenden är t.ex om mottagaren har öppnat en eller flera, eller alla utskickade kampanjer inom en viss tid eller i obestämd tid. Det motsatta uttrycket är också möjligt, det vill säga om kampanjer har öppnats eller ej. Samma två typer av uttryck är också möjliga på klicket i en eller flera kampanjer – helt ner till unika länkar. MarketingPlatform samlar automatiskt in geografisk information om dina mottagare. Denna kunskap kan också användas för segmentering. Alla dessa saker kan kombineras i ett enda segment med hjälp av filtrering. 

segmenter-mailplatform-vaelgkoenMöjligheterna med att segmentera

Segment kan filtrera på alla tillgängliga anpassade fält. Fält som du kan skapa själv och t. ex fylla i fältet “Kön” för att sedan kunna skicka till män och kvinnor separat.

Det är också möjligt att segmentera på ett stort antal standardfält i MarketingPlatform. Inklusive fält som hänvisar till beteende för varje mottagare. Dessutom kan segment som tittar på MailRating också byggas och göra det möjligt att skicka till t.ex alla VIP-mottagare.

segmenter-sammensatte-mailplatformYtterligare alternativ med Combined Segments

Om ett segment kan samla mottagare från flera kontaktlistor kan Combined Segments göra detta ännu mer sofistikerat.

Som avsändare måste man ofta kunna utesluta mottagare som har öppnat en ny kampanj, klickat på något specifikt, har en särskild MailRating eller en kombination av detta och mycket mer. Det är möjligt med kombinerade segment.

Pragmatiskt förklaras att de sammansatta segmenten medger att ett eller flera segment grupperas tillsammans, subtraherar ett eller flera segment – och kombinerar plus och minus.

Vi har inte kunnat hitta ett scenario eller behöver härleda data i ett segment som inte omfattas av de två beskrivna funktionerna.