Möjlighterna med Marketing Automation är oändliga

MarketingPlatform är ett komplett automatiseringsverktyg för digital marknadsföring. Plattformen ger företag möjligheten att bygga upp en-mot-en-relation med alla sina mottagare och kunder. 

Det handlar i princip om tre aspekter som förvandlas till en verklig dialog när de rätta förhållandena finns.

– Den första aspekten

Ett gammalt talesätt säger att vi har två öron och en mun. Vilket betyder att vi måste lyssna dubbelt så mycket som vi talar. Översatt till marknadsspråk betyder det att vi måste samla in data och analysera den innan vi kommunicerar och svarar.

– Den andra aspekten

Vi kommunicerar med riktiga människor. Människor som du och jag som har verkliga liv med arbete, vänner, familj och intressen. Detta glöms ofta i en värld där statistik och hårda fakta dominerar. 

– Den tredje aspekten

Allt som kan hämtas från information kan kommuniceras med rätt verktyg. Detta betyder dock inte att allt som kan samlas in måste kommuniceras ut mot er målgrupp. Paradoxen som uppstår, vi kallar det den mänskliga aspekten, innebär att automatiserade regler måste ha det djup som krävs för att uppnå en rationell, men inte mer, kommunikationsnivå än det mänskliga ansiktet bevarar och det rationella i dess tillämpning.

Dialogen startar innan din framtida mottagare registrerar sig

Det kanske låter lite nördigt när vi säger att dialogen kan starta innan det är en känd relation. MarketingPlatform har en fullständig webbspårare som lär sig av mottagarnas beteende på din webbplats även innan du registrerar dig för ditt nyhetsbrev.

Således kan dina Marketing Automation-insatser starta direkt i sökmotorn, precis från det ögonblick som besökaren landar på er hemsida eller webbshop. Att kunna göra en tidig insamling av intressen och beteende är avgörande för konkurrensfördelen. På detta sätt kan nyhetsbrevet anpassas till den enskilda mottagaren senare i processen med hjälp av automatisering.

Med funktionerna Profile Update- och WebLink med full webbspårning) har MarketingPlatform förmågan att automatiskt berika mottagare baserat på deras klickbeteende i nyhetsbrevet eller beteende på webbplatsen eller webbshoppen.

Kända mottagare lägger till nya dimensioner för e-postmarknadsföring

Lager-för-lager-effekten av din e-postmarknadsföring betyder att profilen som skapas för era mottagare som är frekventa besökare, lägger gradvis till mer information eftersom mottagaren vidtar olika åtgärder och berikar således profilen.

Handlingarna kan vara att öppna skickade nyhetsbrev, klicka på länkar, ladda ner dokument, övergiven varukorg etc. Genom dessa åtgärder berikas då profilen och gradvis kommer MarketingPlatform att lära av mottagarens handlingar, geografi och beteende. Kunskap som kan översättas till reaktioner, antingen som nya automatiserade kampanjer, kampanjer med relevant och dynamiskt innehåll eller i form av dataproduktion för business intelligence-system och liknande.

Ett exempel på detta kan vara möjligheterna till geografisk profilering. Så snart en mottagare registrerar sig för företagets nyhetsbrev registreras personens geografiska fingeravtryck i form av IP-adressen. “Internetleverantören berättar för oss med IP-adressen där mottagaren befinner sig. Vi ser exakt vilken kommun och stad på mottagaren,” säger Felix Johansson från MarketingPlatform.

För företag som är beroende av geografisk koppling, vare sig det handlar om en butikskedja, en affärssida med lokala erbjudanden eller andra regionala eller lokalt förankrade företag, är detta av stort värde. Omedelbart efter registreringen, till exempel, kan ett välkomstflöde geografiskt anpassas till mottagaren – innan profilen för mottagaren har skapats. Segmenterade geosändningar förutsatt att det är relevant för mottagaren, ser vi konverterar upp till 43 gånger bättre än massutskick.

Intelligenta nyhetsbrev och möjligheterna med Marketing Automation

Det pågående lärandet från mottagarens handlingar kan översättas till segmenterade nyhetsbrev som kan automatiseras via e-postmeddelanden och Marketing Automation.

En vardagssituation från det verkliga livet:

En kund som säljer hårdvaruprodukter använder MarketingPlatform. De kunde automatiskt profilera sina kunder efter geografi och sedan lära sig av mottagarnas klickbeteende i de skickade nyhetsbreven. Denna kunskap kan resultera i individuellt segmenterade nyhetsbrev med relevant innehåll för varje mottagare.

I praktiken är denna process enkel. Först installeras ett registreringsformulär på webbplatsen, kanske i kombination med registreringar från inköpsflödet. Så snart mottagaren registrerar sig läser MarketingPlatform den geografiska positionen och skickar ett förbestämt autosvar där de geografiska uppgifterna knyts mot en lokal butik. Om mottagaren samtycker, behöver hon inte göra någonting. Så snart hon klickar på en av produkterna i de automatiska nyhetsbreven börjar systemet registrera intressen i kombination med en datumstämpel. Nästa gång ett klick upptäcks samlas mer information. Det är denna information som kan bygga enskilda e-postmeddelanden.

”Vi försöker göra de svåra disciplinerna enkla, att kunna rikta in och automatisera marknadsföringsflöden och kommunikation, kombinera dem med reklamen och förvandla dem till mer affärer,” avslutar Felix Johansson från MarketingPlatform.

Share This
[101366]
[101366]