Rapporteringsverktyg och statistik

Rapporteringsverktyg som samlar data och visar statistik är ert företags viktigaste analysverktyg för att optimera framtida kampanjer. I MarketingPlatform harvi optimerat rapporterna så att ni enkelt kan se alla statistik från skickade kampanjer och på så sätt kunna bli ännu bättre i framtiden.

Det ska vara enkelt att förstå för vem som helst. Därför har vi visuellt anpassat verktygen till dig som vill kunna presentera en analys till någon annan.

MarketingPlatform kan automatiskt sätta kontakterna i din lista till olika grader av aktivitet. Dessa olika grader kan leda till nya segment, automatiska kampanjer eller en kombination av manuella och automatiska åtgärder. Kontakterna uppdateras alltid baserat på mottagarnas beteende.

Den visar statistik av data

Statistiken berättar något om varje kampanj. Det ger en detaljerad bild över hur en viss kampanj har presterat. Hur många har öppnat kampanjen, vilka är de och när öppnade de. Den berättar också vad varje enskild mottagare klickade på och när det hände. Du kan även se i vilken enhet som kampanjen har öppnats på.

Statistiken är uppdelad i termer som öppningshastighet, klickfrekvens och CTR. Förutom detta visas även ett antal unika KPI:er som till exempel om nyhetsbrevet öppnas flera gånger av samma mottagare.

Insikt i mottagarnas vanor

Informationen om era mottagare kan vara er viktigaste tillgång. Det finns ofta likheter mellan dina kunder och mottagare. Därför är insikt i mottagarnas vanor oerhört värdefullt.

MarketingPlatform samlar hela beteendet när en kontakt öppnar och klickar i dina nyhetsbrev. Dessutom lägger även systemet märke till vilken enhet kontakten använder, vare sig det är en smartphone (och vilket operativsystem, t.ex Android eller iOS), en surfplatta eller en dator. För samtliga enheter samlas operativsystemet och versionsnumret in.

Dessutom läser plattformen av var era mottagare befinner sig geografiskt. Varje gång mottagaren klickar på en länk i en kampanj uppdaterar vi den geografiska positonen. I de flesta länder är noggrannheten utmärkt och ända ner till stadsnivå. MarketingPlatform sparar land, region och stad i 90% av världens länder (och alla europeiska länder).

Det går självklart att segmentera ut specifika mottagare för framtida kampanjer, baserat på deras beteende i tidigare kampanjer. Exempel kan vara att alla som klickade på jeans förra veckan, får ett riktat erbjudande på bälten den här veckan.

Mottagarens profil uppdateras specifikt baserat på deras handling. Denna information kan användas för framtida utskick. Du kan också välja att betygsätta alla kontakter om så önskas. Detta betyg kan senare användas för att sortera innehåll efter relevans. Det är vad vi kallar för LeadScore och det kan du läsa mer om här.