Integrera WooCommerce med MarketingPlatform

WooCommerce har blivit en av de mest populära e-handelssystemen i världen efter sin lansering 2011. WooCommerce är skapat som ett e-commerceplugin till världens mest populära CMS WordPress. Det estimeras att mer än 3 miljoner webshops idag nyttjar WooCommerce och WooCommerce är idag grunden i cirka 30% av alla världens onlinebutiker.

Det är viktigt med ett effektivt och stabilt utbyte av data mellan din webshop och din marketing platform du valt när du skall skicka information fram och tillbaka mellan systemen. Det kan vara data som exempelvis orderdata och kundinformation. Ju mer information som är tillgänglig i din marketing platform, desto större är chansen att dina efterföljande kampanjer lyckas.

Genom att använda MarketingPlatforms Connector blir det dock enkelt att skicka data mellan WooCommerce och MarketingPlatform. Själva uppsättningen är mycket simpel. På 10 minuter kan integrationen vara helt uppsatt, så utbytet av data kan börja. En mycket stor fördel med denna mycket simpla proceduren är att den kan göras helt utan hjälp av externa konsulter, där kostnaden ofta kan skjuta i höjden.

När en kund anmäler sig till ditt nyhetsbrev till exempel via ditt check-out-flow, jobbar Connectorn för att kontaktdetaljerna blir synkroniserade mellan din WooCommerceplattform och MarketingPlatform.

Om man använder vårt eCommerce- eller Enterprisepaket kan man även integrera djupare data i samspel med vår Connector. Exempel på djup data kan vara köpta produkter, antal köpta produkter, tidpunkt för köp – listan kan göras lång! Använd därefter datan till att skicka riktade och mycket effektiva emailkampanjer till dina kunder.

Vill du på ett snabbt och överskådligt sätt bygga upp dina egna flöden, simpla som avancerade, kan du använda vår FlowBuilder. Där kan du sätta upp välkomstflöde, win-back, abandoned cart, VIP workflows och mycket mer.

MarketingPlatforms Connector är naturligtvis gratis för alla våra abonnemang.

Fördelar vid integration mellan WooCommerce och MarketingPlatform:

  • Integration tar endast runt 10 minuter
  • Integrationer kan sättas upp utan dyra externa konsulter
  • Synkronisera exempelvis kontaktdata och orderdata
  • Ger en stark grund för effektiva emailkampanjer

Läs mer om våra integrationer.

Läs mer om våra paket.

Kontakta oss för att höra mer om möjligheterna med MarketingPlatform och WooCommerce.