Dynamiskt Innehåll

Dynamiskt innehåll i nyhetsbrev ändras anpassat efter den enskilda mottagaren. Istället för att skapa segment och skicka många olika kampanjer kan dynamiskt innehåll ersätta delar av nyhetsbrevet mer intelligent

Dynamiskt Innehåll –  Bygg ett brev som konverterar 

Dynamiskt innehåll även kallat dynamic content är ett effektivare sätt att bygga nyhetsbrev på. Detta eftersom innehållet som mottagaren får är anpassat efter ens preferenser och därför anses brevet som mer relevant, vilket leder till högre CTR och konvertering.

Skicka samma nyhetsbrev till hela din lista, men mottagarna kommer att få en anpassad version som matchar deras beteende genom MarketingPlatform.

Det är lätt att sätta upp och arbeta med dagligen för att effektivisera dina nyhetsbrev.

Om du föredrar att skapa helt olika nyhetsbrev för de olika grupperna, ska funktionen segment användas istället för dynamiskt innehåll.

dynamik-img

Ändra avsändaren beroende på mottagaren

Ett klassiskt scenario för många av våra B2B-kunder är behovet av en mer personlig dialog med mottagarna. Många företag har olika leverantörer eller viktiga kontoansvariga för att hantera olika kunder.

Genom att överföra säljarens relation till MarketingPlatform kan systemet automatiskt infoga den rätta kontakten med till exempel bild- och direktkontaktinformation i sändningskampanjerna.

Hur mycket av kampanjen kommer från det dynamiska innehållet du själv kan bestämma. Riktning kan också vara på mottagarens tidigare beteende. Endast ditt företags data sätter gränsen.

Innehållet i ett block kan uppdateras automatiskt

Dynamiskt innehåll i dina nyhetsbrev tillåter även dig att låta innehållet uppdateras via ett API från ett större ex. PIM eller POS system. På så vis kan många manuella processer undvikas.

Flera kunder inom detaljhandelssegmentet använder API-funktionen för detta ändamål och har därför alltid uppdaterad information i alla kampanjer. Genom att tillåta att dina nyhetsbrev innehåller i ett eller flera block, är det enkelt att till exempel använda block med butiksadresser och öppettider som är geografiskt taggade.

 

dynamik-img

Kombinera externt innehåll med dynamiskt innehåll

En annan lösning är att låta externt innehåll mata innehållet i de dynamiska blocken. Således kan till exempel ett produktflöde från din webbshop helt uppdatera innehållet i framtida kampanjer, medan det dynamiska blocket ger inriktningen för varje grupp av mottagare.

När de används i kombination med varandra rekommenderar vi att standardblocket släpps på ett externt flöde som innehåller ett brett sortiment av produkter eller annat innehåll.