Velg en side

Hvorfor havner nyhetsbrevene mine i spam-mappen?

Noe av det du frykter mest når du sender nyhetsbrevet, er at de havner i SPAM-mappen. Det kan virke som en kamp som det er umulig å vinne, men hvis du er en seriøs avsender, er det betydelig mindre risiko for at e-postene dine unngår mottakerens innboks.

Du kan lese mer her om definisjonen av spam.

Her er noen tips for å hjelpe deg med å få mest mulig ut av mottakerens innboks.

1. Unngå inaktive mottakere på listene dine
En inaktiv mottaker, dvs. noen som ikke åpner nyhetsbrevene dine, kan potensielt være et dårlig kort å samle på. Ikke bare sløser du med fokus på disse mottakerne, men verre er det at de ødelegger leveringsevnen din til mottakerne som vil ha markedsføringsmeldinger via e-post.

2. Ikke vær redd for å slette inaktive mottakere
Mange ønsker ikke å rydde opp i listene sine. Men det er en feil setting som kan være direkte skadelig hvis du vil at flest mulig skal motta nyhetsbrevet ditt. Sørg for å engasjere og involvere mottakerne av nyhetsbrevet. Lag f.eks. spørreskjema og få mer informasjon om mottakeren av nyhetsbrevet – og bruk denne informasjonen til å lage skarpe segmenter der du treffer mottakeren enda bedre.

3. Innholdet må være i orden
Innholdet må være en kombinasjon av bilder, grafiske elementer og ekte tekst. Mails som vises 100% grafiske, dvs. ofte med et stort bilde, vil ikke ha samme mulighet til å bli levert i mottakerens innboks. Akkurat som e-post generelt ikke vil ha effekt.

4. Vær forsiktig med dårlig kode
En dårlig programmailmal eller -innhold i posten kan være nok til at SPAM-filtrene kan svare. Et eksempel kan være innhold som er kopiert direkte fra Word eller et annet tekstbehandlingsprogram.

5. Vær forsiktig med avsendernavnet
Hvis folk ikke vet navnet på avsenderen, og i det store havet av mange nyhetsbrev som allerede er mottatt, er det større risiko for at mottakeren vil merke en e-post som spam hvis de ikke kjenner avsenderens navn. Vurder derfor en kombinasjon av firmanavnet så vel som navnet på personen som sender ut nyhetsbrevet.

6. Personliggør mailen
Indsæt om muligt navnet på modtageren af emailen via et merge felt, som SPAM-filtrene kan se, at du rent faktisk kender modtageren af nyhedsbrevet.​​​​​​​

7. Vurder frekvensen av sendinger
Ikke send plutselig mange e-postmeldinger hvis du ikke har brukt listene dine på lenge. En markert, plutselig økning kan vekke interesse fra spamfiltre.

8. Vær forsiktig med ord
Ord som gratis, penger, kontanter, vind osv. er vanligvis ord som brukes i en spam-verden. Unngå også vendinger som klikk her, sisteskanse, skynd deg osv. Ikke rop til mottakeren med bare store bokstaver, og ikke bruk overdreven utropstegn. Unngå generelt å lage merkelig formatering med teksten, bruk for mange farger og bruk dårlig koding.

9. Tekst er bedre enn bilder
Sørg alltid for å ha en overvekt av tekst i forhold til bilder, og du bør også sørge for å ha en god mengde tekst i forhold til antall lenker i e-posten.

10. Søk engasjement fra nyhetsbrevmottakerne
Forsikre deg om at du lager innhold som mottakeren ønsker å samhandle med.

11. Del e-postene dine
Bruk den delte testfunksjonen til å kontinuerlig teste hvilken type innhold som nyhetsbrevmottakeren svarer best. Testoverskrifter, avsendernavn, innhold osv. hele tiden for å finne et best mulig resultat.

12. Sett opp DKIM og SPF
Ved å bruke et oppsett med SPF og DKIM (for større kunder), hjelper du sterkt med å sikre at du ikke røyker i SPAM-mappen. Kort sagt bruker du SPF for å fortelle de andre postserverne hvilke postserver domenet ditt bruker for å sende postene dine. Hvis e-postserveren din er på listen, er det en god sjanse for at e-posten din vil gå gjennom til innboksen. Hvis det ikke er omvendt, er det en god sjanse for å røyke i SPAM-mappen. DKIM er en digital signatur av e-postene som blir sendt. Du kan lese mer her med en omfattende gjennomgang av”Sådan anvendes SPF og DKIM“.

13. Spam-test e-postene dine
Bruk et verktøy som https://www.mail-tester.com/ for å teste om postene dine sannsynligvis vil falle inn i SPAM. Gjør det slik at du bare oppretter en e-postliste med e-postadressen til https://www.mail-tester.com/ nemlig web-6rqqc@mail-tester.com (sjekk på nettstedet om dette fremdeles er den gjeldende e-postadressen) og sørg deretter for for å sende den ferdige posten til denne. Hvis du gjør dette, vil det inkludere verdier fra DKIM-oppsettet osv. og gir dermed et mer ekte bilde.

14. Sjekk automatiseringsstrømmene dine regelmessig
Det kan anbefales å følge med på konfigurasjonsstrømmer regelmessig, slik at det sikres at noen ikke utilsiktet får en stor bunke e-poster på en måte som irriterer dem, og dermed ignorerer e-postene dine – noe som dermed skader ditt ‘sendende omdømme’.

15.Gjør det enkelt for folk å melde seg ut
Å få en klage på spam er noe av det siste du ønsker. Det er derfor viktig at det er enkelt for folk å melde seg ut av listen. Gjør lenken klar i e-postene dine, slik at folk ikke trenger å se etter den, eller få en følelse av at de blir “fanget” av e-postene dine. Og husk at å ikke melde seg på nyhetsbrevet ikke nødvendigvis er en dårlig ting. Det er bare en indikasjon på at personen ikke vil følge deg lenger – og samtidig unngår du sure miner fra kunden.

Hvis du overholder retningslinjene ovenfor, vil du ha vært på god vei mot målet om å sikre at e-postene dine når helt til innboksen din.