Velg en side

Hva er spam?

SPAM er per definisjon irrelevant e-post sendt til en bunke med mottakere som ikke har interesse av å motta e-posten. Det kan f.eks. fordi du har kjøpt en liste over e-postadresser du deretter sender innhold til uten å be om det. Hos MarketingPlatform er vi sterkt imot denne typen praksis, og vi tillater ikke våre kunder å bruke kjøpte lister.

Problemet med SPAM har eksistert i mange år, og dermed allerede i 2003 et såkalt CAN-SPAM Act som skulle ta opp kampen mot spammere. Denne loven uttalte også at i strid med loven kan det pålegges en bot på 11 000 dollar for hvert brudd – det vil si for hver e-postadresse på listen. Som et resultat er såkalte spammere som bevisst eller ubevisst har brutt loven blitt saksøkt flere ganger, noe som resulterte i store bøter.

Blant budene i CAN-SPAM Act var følgende:

  1. Ikke bruk falsk eller villedende informasjon i overskriftsinformasjonen. Dette betyr at når du bruker “fra” til “og” svar på “, må de alltid gjenspeile riktig avsender.
  2. Ikke bruk villedende tekst i emnefeltet. Emnet må tydelig og tydelig reprodusere innholdet i e-posten og uten falsk informasjon.
  3. E-postmeldingen må identifiseres som en annonse, slik at det ikke er tvil om at du mottar en annonse.
  4. Fortell mottakeren av nyhetsbrevet hvor du fysisk hører hjemme. Det vil si f.eks. firmaets adresse. Dette bidrar til å sikre sikkerheten til mottakeren av nyhetsbrevet.
  5. Fortell mottakeren av nyhetsbrevet hvordan de kan melde seg ut av nyhetsbrevet og gjøre informasjonen tydelig og tydelig.
  6. Hvis du ønsker å melde deg av nyhetsbrevet, må dette gjøres umiddelbart og senest innen 10 dager. Man må ikke ta betaling for dette. Når du har meldt deg ut, må du ikke selge personens e-postadresse eller gi informasjonen videre.
  7. Følg med på hva andre gjør på dine vegne. Dette betyr at hvis du har et eksternt selskap som skal håndtere e-postene dine, så er du fortsatt juridisk ansvarlig.

Ovennevnte kan virke åpenbart, men er likevel en veldig god oppsummering av hva SPAM er og hvordan du kan unngå det.

Hvis du overholder ovennevnte og fremdeles har e-postene dine ender opp i spam-mappen, kan du lese artikkelen vår “Hvorfor ender mine nyhedsbreve i SPAM-folderen”

SPAM-filtre

SPAM-filtrene er ansvarlige for å sortere postene som de ikke anser som relevante nok for mottakeren. De ser på en rekke faktorer og gir en samlet poengsum som avgjør om e-posten din blir sendt til eller rundt innboksen din og direkte inn i spam-mappen. De forskjellige spamfiltrene fungerer annerledes og har forskjellige måter å beregne om posten din kan klassifiseres som spam. Dette betyr at posten din kan komme gjennom ett SPAM-filter, mens et annet SPAM-filter ender med å sortere e-posten din fra.

Filtrene blir gradvis smartere når de lærer din oppførsel og f.eks. om du har merket en e-post som spam etter å ha mottatt den i innboksen. Noen SPAM-filtre snakker til og med med hverandre og deler data for stadig å bli klokere om hvilke typer e-postmeldinger som kan klassifiseres som SPAM.

Noe av det som kan “flagge” innholdet ditt som spam, er hvis noen med samme IP som du har sendt en e-post som er klassifisert som spam. Dermed kan du bli straffet for handlinger fra andre postsendere til tross for at du overholder alle partiets regler. Av samme grunn er vi i MarketingPlatform veldig nøye med om vi har kunder som sender ut SPAM, da dette kan påvirke andre kunders mulighet til å sende ut e-post.

Hvis det er brukt dårlig kode i nyhetsbrevet ditt, kan det også flagges som spam. Et eksempel på dette kan være innhold som er kopiert direkte fra Word.

Hvis det er mulig, kan du prøve å tilpasse innholdet i e-posten ved å sette inn mottakerens navn automatisk slik at SPAM-filtrene kan se at du faktisk kjenner personen du sender e-posten til.

Send brannmurer via e-post

Det er ikke bare SPAM-filtrene som er ansvarlige for om e-posten din når innboksen. En e-postbrannmur fungerer på mange måter som et spam-filter, og svarer på den måten at de utfører en handling basert på regler satt av e-postserveren. E-postbrannmurer kan, som med spamfiltre, kommunisere med hverandre for å identifisere uønsket innhold og sortere det.

En server lærer å kjenne SPAM hvis mottakeren av e-posten ender med å registrere segSenderBase. Dette er verdens største nettverk for overvåking av e-post. Det gjelder dermed alle e-postleverandører å undersøke alle rapporteringssaker slik at du kan bli sortert i avsenderne som sender SPAM. Når du har blitt rapportert til SenderBase, forblir du på overvåkningslisten. Dette gjøres slik at du ikke bare kan bytte til en annen e-postleverandør og fra dette fortsette å sende SPAM. De forskjellige e-postbrannmurene vil i fremtiden vite at de vil måtte sortere alt etter med navnet ditt på.

 Les også artikkelen vår “Sådan undgår du din email sender som SPAM