Velg en side

Hva er flerkanalsmarkedsføring?

Flerkanalsmarkedsføring, flerkanalsmarkedsføring og flerkanalsmarkedsføring … Kjære barn har mange navn. I den digitale markedsføringsverdenen hører man ofte om disse 3 konseptene, men det kan være litt forvirrende hva de faktisk mener. Samtidig forveksles konseptene noen ganger med Omnichannel Marketing konsept, la oss prøve å dykke dypere i hva flerkanalsmarkedsføring, flerkanalsmarkedsføring og flerkanalsmarkedsføring virkelig dekker.

La oss holde oss til den mest brukte frasen – Multikanal Marketing. Multikanalsmarketing betyr i sin umiddelbare enkelhet at du bruker flere forskjellige kanaler både online og offline for å kontakte dine eksisterende kunder så vel som potensielle kunder. Det spenner fra online over offline til postordrekataloger.

Hele hensikten med multikanalsmarkedsføring er å gjøre det enkelt for kunden å kjøpe varen gjennom kanalen kunden foretrekker. I gamle dager var markedsføringskanalene typisk trykte medier som aviser og magasiner, telemarketing, radioreklame og TV-reklame. I dag er det så mange flere alternativer med digitale medier med e-postmarkedsføring, sosiale medier (Facebook, Instagram, Twitter, etc.), betalte medier (Google Ads, Bing Ads, Facebook, etc.), søk medier, akkurat som det er en stor fordeling av trafikk på på tvers av enhetene desktop (datamaskin), nettbrett og ikke minst mobilen.

Med de mange nye markedsføringsmulighetene og muligheten til å skyve salget inn i folks hoder, er det viktig å gjøre en koordinert innsats og følge utviklingen og effekten av de enkelte kanaler nøye, enten det er online eller offline medier. I motsetning til Omnichannel Marketing, er imidlertid opplevelsen på tvers av kanaler ikke 100% samsvarende, så du får ikke en så jevn og jevn opplevelse i flerkanalsmarkedsstrategien som du gjør i Omnichannel Marketing-strategien.

For å oppnå de beste resultatene med sin flerkanalsmarkedsføring, må man ha integrert et forsyningskjedestyringsverktøy slik at alle detaljene om et produkt så vel som prisene er identiske på tvers av kanalene.

For å oppnå full åpenhet om effekten av din innsats, bør du se nøye på avkastningen på investeringer (ROI) som de enkelte kanaler bidrar med. Både i forhold til responsen og interaksjonen fra målgruppen, men selvfølgelig også – og først og fremst – i forhold til det direkte avledede salget.

I det store bildet handler Multichannel Marketing også om å forstå hvilke medier eller kanal du best når frem til nåværende og potensielle kunder, og med hvilken beskjed du når dem best. Her er segmentering av kundegrupper en veldig nyttig måte å maksimere resultatet, som du med et godt e-postmarkedsføringsverktøy kan oppnå fantastiske resultater med.

Det er også veldig viktig at du dykker enda lenger inn i dataene for å vurdere full effekt og se på hjelpemidler som de enkelte kanalene også bidrar med. Dette blir nærmere forklart i denne artikkelen, der utgangspunktet er nyhetsbrevet ditt, men i utgangspunktet kan være en hvilken som helst annen markedsføringskanal.

Man kan lage et godt spill over effekt ved å bruke data fra online og bruke i frakoblet verden og selvfølgelig omvendt. For eksempel. Med søkeordundersøkelser kan man teste hvilke nøkkelord og annonsetyper som kundene svarer best på online, og basert på denne lave trykte annonseringen i frakoblet verden.

Fordelene ved å bruke flerkanalsmarkedsføring er generelle

  • Maksimer salget og rekkevidden til nye, potensielle kunder. Ved å ha markedsføring spredt over mange forskjellige kanaler, får du naturlig nok en mye tydeligere profil og budskapet ditt spres mye bedre. Kunder i dag beveger seg mye på tvers av kanaler og enheter. Bare se på analyseverktøyet ditt som Google Analytics, så vil du kunne se hvor mange forskjellige kanaler en kunde typisk går gjennom før de ender med å gjøre det endelige valget.
  • Ved å bruke mange forskjellige kanaler, får du bred tilbakemelding fra kunder. Denne store datamengden kan generelt bidra til å redusere driftskostnader, da analyse av dataene fra de enkelte kanaler, og effektiviteten av disse, kan overføres fra den ene kanalen til den andre.
  • Du får et veldig solid bilde av kunden. Ved å kunne samle så mye data fra alle kanaler, kan man bedre forstå hva kundene forventer og dermed hvor det er svake punkter som kan forbedres for å oppfylle kundenes ønsker. Dette kan deretter skyves ut i de rette kanalene med riktig segmentering for å oppnå optimale resultater.