Velg en side

Kom i gang på 1-2-3

Hei og velkommen til MarketingPlatform!

Rask igang!

I vår guide får du lett oversikt og svar på spørmål rundt grunnleggende konfigurasjon og funksjoner i MarketingPlatform. Her finner altav informasjon for å komme godt igang med vår løsning.

Finner du ikke det du lurer på kan du alltid ta kontakt med vår kundesupport via chatten nedenfor, via e-post eller ved å ringe.

Logg inn

Når din konto er opprettet mottar du en e-post med dine innloggingsopplysninger. Første gang du logger inn må du opprette ditt eget passord:

 • Klikk på “Forgot your password
 • Legg inn ditt brukernavn (Dette finner du i eposten du har mottatt)

Sørg alltid for å holde din log-in hemmelig så unngår du misbruk av kontoen din.

Alt på et øyekast!

Når du logger inn på MarketingPlatform ser du ditt skrivebord. Her har du oversikt over ditt abonnement:

Siste kampanjer
Aktvitet til mottakerne
Endringer i kontaktlister
Snarvei til nytt nyhetsbrev eller SMS-kampanje.

Hvordan komme igang
MarketingPlatform-LHS-menu-2-e1490626375725

Personlig skrivebord

Til venstre har du menyen.
Den er alltid tilgjengelig i hele systemet for å sikre at du har enkel og hurtig adgang til alle funksjoner.

Menyen kan utvides og skjules ved å klikke på ikonet på toppen. Vi anbefaler at du skjuler menyen mens du arbeider i Builder for å optimere plassen på skjermen. Dette avhenger selvfølgelig av oppløsningen på skjermen din.

I menyen finner du følgende funksjoner:

 • Skrivebord (Dashboard)
 • Kontaktlister (Contacts Lists)

 • Kontakter (Contacts)

 • Kontakt felter (Contact Fields)

 • Segmenter (Segments)

 • Email Campaigns (E-post kampanjer)

 • SMS-kampanjer (SMS Campaigns)

 • Automatisk Flyt (Automated Flows)

 • Statistikker (Statistics)

 • Skjemær (Website Forms)

 • Integrasjon (Integration)

 • Underpunkter beskrives i detalj senere i guiden.

 

Ditt skrivebord: Snarveier

Hvis vi ser på Dashboard (Skrivebord), på toppen av siden kan du se følgende lenker i menylinjen:

 

Dashboard menu items

View Email Stats – (Se e-post statistikker) Her får du raskt overblikk over utsendelser , mottak og annen statistikk. Du kan i dybden for å se statistikken til enkelte kampanjener.

Create SMS Campaign – (Lag SMS-kampanje) Denne tar deg direkte til SMS Builder hvor du kan lage, planlegge eller sende en SMS-kampanje. SMS-kreditt må kjøpes for ditt e-post abonnement for at du kan bruke denne funksjonen. Kontakt ditt lokale brukerstøtte team for ytterligere detaljer eller for å kjøpe kreditt.

Create Email Campaign – (Lag e-post kampanje) Med MarketingPlatform Flowbuilder lager du en ny kampanje eller du kan sende en eksisterende kampanje på nytt. Det er også mulig å redigere en eksisterende kampanje.

 

Øverst i høyre hjørne finner du My Account (Min Konto). Her kan du endre dine konto detaljer.
Her har du også oversikten over hvor mye av sms-kreditten du har brukt og hvor mye det er igjen.

Som administrator for din virksomhet eller organisasjon, har du tilgang til administratorfunksjonene.

Lurer du på noe annet finnes det en søkefunksjon som omfatter hele systemet.

Nå som du har gjort deg litt mer kjent, viser vi deg de grunnleggende trinn for å få deg igang med MarketingPlatform.

Her viser vi deg hvordan du oppretter:

Kontaktliste: Lage en kontaktliste, import, kartlegging, oppretting av e-post kampanje

My-Account-1-e1490628094644

Opprett en kontaktliste

Din kontaktliste er grunnlaget for alle dine kampanjer.
Opprett en liste ved å trykke Contact Lists (Kontaktlister) i menyen til venstre.
Det utvider menyen, og du kan nå velge Add Contact Lists (Tilføy kontaktliste).

Siden som åpnes gir deg mulighet til å fylle ut de opplysningene som skal brukes på kontaktlisten.

Create-a-Contact-List

Grunnleggende

Du skal deretter gjøre følgende under Contact Fields
(Kontaktfelter) section:

List Name (Liste navn) – Din liste må ha ett navn. Sørg alltid for å gi listen ett meningsfullt navn slik at du og dine kollegaer enkelt kan finne tilbake til den igjen.

List Descriptive Name (Beskrivende navn)Beskriv din liste. Det vil hjelpe deg, og særlig andre, med å forstå hva nettopp denne listen brukes til. Det beskrivende navnet er kun synlig for deg.

Send From Name (Avsendernavn)Her skriver du standard avsendernavn, dette vil være synlig for dine kontakter når de mottar dine e-post kampanjer.

Send From Email (Avsenderepost) – Denne epostadressen er den som står som avsendermail når du sender en kampanje til kontaktene dine. Bruk en epostadresse som er gjenkjennende for dine kontakter slik at de tydelig kan se at du er avsenderen. Det er også denne epostadresse som vil motta meldinger når en kontakt på– eller av- melder seg (dersom du har krysset Notify the list owner). Du skal bruke en gyldig epostadresse med ditt domene som avsender.

Default Reply-to Email (Standard svar til epost) – Denne epostadressen kan dine kontakter bruke til å besvare kampanjen din.

Vi anbefaler at du ikke bruker ikke-svar@dittfirma.no eller tilsvarende. Risikoen for å havne

i spam folderen øker og gir ett feil-signal til dine kontakter.

Du ønsker å oppfordrer dine kunder til å kommunisere med deg. Bruk gjerne positive ord.

Default form language (Standard skjemaspråk) – Denne setter standarden for alle skjema du oppretter under kontaktlister.

I menyen velger du riktig språk til formålet.


SMS Country Prefix (SMS landskode) – Det siste punktet i denne seksjon er at du velger den korrekte landskoden til dine kontakter i nedtrekksmenyen Det vil sikre at de SMS-kampanjer du oppretter automatisk sendes med den korrekte landskoden.

 

Opprett en kontaktliste: virksomhets opplysninger

Vi går nå videre til høyre side og fyller ut Company Details (virksomhets opplysninger).

For å overholde CAN-SPAM-reglene er det nødvendig at du fyller ut gyldige informasjon om ditt firma: navn, adresse, e-post, telefonnummer og din nettadresse/domene. Opplysningene er flettefelt som blir synlige i dine utsendelser og gir dermed kredibilitet til kampanjen.
Vær oppmerksom på at ditt domene alltid skal inkludere www

 

Opprett en kontaktliste: Sosiale medier

Din kontaktliste kan kobles med sosiale medier: Connect this Contact List with Social Sites

Klikk på det mediet du ønsker å koble med for å åpne dialogboksen. Dermed kobler du til dine konti. En slik kobling medfører at når du sender ut en kampanje til den aktuelle lista, blir det automatisk postet ett nyhetsbrev på det valgte sosiale mediet.

Dette er en super måte å utvide din kampanjes rekkevidde og å utvide påmeldinger til nyhetsbrev sendt i din regi.
Dette trinnet er ikke obligatorisk, men svært effektiv!

 

Opprett en kontaktliste:
Kontaktfelt

Det neste trinnet i prosessen er å velge Contact Fields (kontaktfelt).

Hvis det ikke allerede er valgt, så klikk på All Contact Fields (alle kontaktfelt) så vil du få en visning av Available Contact Fields – alle tilgjengelige felt.

Trekk det feltet du vil bruke fra den venstre kolonne til den høyre kolonne med navnet All Selected Contact Fields (Alle valgte kontaktfelt). Du behøver ikke å bruke alle, men jo flere felt du gjør tilgjengelig, jo mere informasjon har du mulighet for å samle inn.

Det er ikke obligatorisk, men hvis du har behov for det, kan du lage dine egne Custom Contact Fields (kontaktfelt).
For å lage et nytt kontaktfelt, skal du over i menyen under Contact Fields – Add Fields (Kontaktfelt – Lag nye kontaktfelt).

Husk å lagre lista før du går videre.

 

Importer kontakter til din liste!

Det er to måter du kan fylle din kontaktliste med gode kontakter på:

 • Manuelt – Add a Contact (Tilføy kontakt)
 • Import Contacts (Importer kontakter)

Vi tror at den siste er mest relevant, og derfor er det den funksjonen vi vil gjennomgå her.

Import av kontakter: Velg Contacts (Kontakter) og Import Contacts (Importer Kontakter) i menyen til venstre.

Deretter skal du under Select Contact List(s) (Velg kontaktliste) velge den kontaktlista du vil importere dine kontakter til. Hvis du kun har opprettet en liste, er den valgt på forhånd siden du ikke har andre muligheter enn å importere til denne. Klikk på feltet for den lista du ønsker å velge.

I seksjonen Import and Mapping Contact Fields (Import og kobling av kontaktfelt) til høyre, har du nå muligheten til å dra og slippe filen din, eller laste den opp til systemet.

Filen skal enten være en CSV-fil, TXT-fil eller ett Excel-ark. Hvis du velger å bruke en CSV- eller TXT-fil, skal du forsikre deg om at skilletegnet er ett komma (,) og at filen ikke inneholder komma i cellene.

Du må også vite om filen din inneholder overskrifter som navn, kjønn, epostadresse osv. En annen viktig ting er at du bruker UTF-8. UTF-8 er ikke ett reelt format, men en måte innholdet i filen din er kodet på. Dvs at en bokstav står angitt som en kode og ikke som ett tegn. Avhengig av hvilket operativsystem du bruker, anbefaler vi at du benytter et program som konverterer CSV til UTF-8 for å sikre at kodingen er gyldig.

Select-Contact-List

Importer kontakter til din liste: Avanserte importinnstillinger

Når du har importert filen din vil du oppleve at skjermbildet endrer seg og Advanced Import Settings (avanserte innstillinger) blir synlige. Under denne vil du få ett utvalg av listene dine med de riktige overskriften(det var dem du valgte under Contact Fields (Kontaktfelt) da du opprettet listen).

Import-Contacts-Advanced-Setting

Her skal du først velge om dine kontakter er Confirmed (bekreftede) eller Unconfirmed

(ubekreftede). Hvis de kontaktene du er i ferd med å importere allerede har bekreftet deres påmelding, kan du velge Confirmed option. Hvis dine kontakter ikke har bekreftet, skal du velge Unconfirmed. Alle dine ubekreftede kontakter vil etter importen motta en bekreftelses-lenke for å gjøre dem oppmerksom på at de er på din liste. Mottakeren skal så bekrefte oppføringen hvis de ønsker å motta eposter fra virksomheten din.

Det får alvorlige konsekvenser hvis du markerer ubekreftede kontakter som bekreftede og deretter sender kampanjer til dem. Det vil ikke bare gi deg et dårlig rykte som avsender, men det vil også kunne gi en høy spam-rating.
Det er i tillegg ett brudd på markedsføringsloven. For å unngå dette, utfører vi en streng overvåking av “spam score” på alt som sendes ut fra våre e-post tjenere. For alles skyld, våre kunder og din egen, er vi opptatt av seriøse aktører.

Du har også muligheten til å velge Overwrite Existing Details (Overskriv eksisterende detaljer), or Update Existing Details (Oppdater eksisterende detaljer). Med mindre du er helt sikker, ikke bruk disse.

Du kan også velge å legge dine kontakter til eksisterende Autoresponders (autosvar).

Når du har valgt mellom disse forskjellige innstillingene skal du sjekke at koblingen av kontaktfeltet er riktig. Bruk nedtrekksmenyene til å definere hvilke kontaktfelt i som svarer til feltene i din fil – epostadresse, fornavn, osv. Hvis du har lagt til dine egne kontaktfelt vil de også være synlige i nedtrekksmenyen.

Når du har forsikret deg om at alt er som det skal være, trykker du på Save (Lagre) og importen vil starte. Det vil variere hvor lang tid det tar å importere kontaktene, men du mottar en e-post fra MarketingPlatform så snart importen er ferdig.

Du har nå en sunn og voksende kontaktliste, og er klar til å opprette din første kampanje.